Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Ochrona środowiska


pszczoły ogłoszenie a3


zakaz wypalania łąk


uchwała antysmogowa


Konsultacje społeczne projektu Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego

W związku z pismem z dnia 12.03.2020r. znak: SR-V.721.2.7.2020  Wicemarszałka Województwa Małopolskiego,   Urząd Miasta i Gminy Skała  podaje do publicznej wiadomości informację o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu Programu ochrony powietrza  dla województwa małopolskiego .

Uwagi i wnioski do projektu programu można składać w terminie do  10 kwietnia 2020 r. poprzez  formularz dostępny pod adresem:  www. powietrze.malopolska.pl/konsultacje   , pisemnie na adres: Departament Środowiska, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków, lub ustnie do  protokołu w Departamencie Środowiska UMWM.

Projekt Programu dostępny jest na stronie  Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego  Województwa Małopolskiego w dziale Konsultacje Projektów oraz pod adresem:  www. powietrze.malopolska.pl/konsultacje a ponadto jest wyłożony do wglądu w Departamencie Środowiska Urzędu Marszałkowskiego  Województwa Małopolskiego, pok. 253, ul. Racławicka 56 w Krakowie, w godz. 8.00 – 16.00 od poniedziałku do piątku.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Zarząd Województwa Małopolskiego.


Informacja dla Właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Skała, którzy ubiegają się o dofinansowanie w ramach Programu Czyste Powietrze.

 

Uprzejmie informuję w związku z ubieganiem się Właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Skała o dofinansowanie w ramach Programu Czyste Powietrze, że Burmistrz Miasta i Gminy Skała w dniu 12.06.2019r.  wystosował do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie pismo znak: GS.6220.2.17.2019.BDG informujące iż na terenie Gminy Skała nie  ma możliwości podłączenia budynków do sieci ciepłowniczej ze względu na brak takiej infrastruktury. Ogrzewanie budynków jest możliwe jedynie z indywidualnych źródeł ciepła.

Jednocześnie zwrócił się do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie z prośbą o uwzględnianie przedmiotowej informacji w przypadku wniosków złożonych przez właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Skała ubiegających się o dofinansowanie w ramach Programu Czyste Powietrze.

Powyższa informacja jest wymogiem do wniosku o ww. dofinansowanie.

W związku z powyższym Właściciele nieruchomości położonych na terenie Gminy Skała w procesie składania wniosków mogą powoływać się na ww. pismo.
Załącznik nr.1

nie dla smogu 1

nie dla smogu 2

zakaz wypalania łąk pastwisk a3
Ekologiczny sposób palenia w kotłach

 

Ta strona używa plików cookie w celu zapewnienia najwyższej jakości usług. Dalsze korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie oraz akceptację Polityki Prywatności.
Polityka Prywatności
O ciasteczkach
AKCEPTUJĘ