Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Informacja dotycząca ochrony powietrza

I N F O R M A C J A

dotycząca ochrony powietrza

W trosce o zdrowie Mieszkańców i dobry stan powietrza na terenie Gminy Skała

 

Burmistrz Miasta i Gminy Skała

informuje,

że stosowanie wszelkiego rodzaju odpadów jako paliwa w instalacjach grzewczych jest zabronione i stanowi naruszenie przepisów prawa.

Zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. 2018r. poz. 992 z późn.zm.) pod pojęciem odpadu rozumie się każdą substancję lub przedmiot, których posiadacz pozbywa się, zamierza się pozbyć lub do których pozbycia jest obowiązany.

Nawiązując do pisma Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Krakowie z dnia: 21.11.2018r. znak: WI.7021.4.104.2018  poruszającego problem spalania odpadów przez osoby fizyczne informuję:

 

Stosowanie jako paliwa odpadów: trocin, wiórów, ścinków i innych zużytych elementów pochodzących z obróbki płyt wiórowych czy forniru jak również zużytych elementów drewnianych zanieczyszczonych różnymi substancjami (np. konserwującymi, lakierami, klejami itd.) w kotłach nieprzystosowanych do tego celu jest całkowicie zabronione i stanowi naruszenie przepisów prawa.

 Palenie w instalacjach grzewczych tego typu odpadami powoduje emisję szkodliwych substancji do powietrza m.in. benzo(a)pirenu, metali ciężkich, formaldehydu, fenoli, ftalanów itp.

 

Informuję ponadto, że zgodnie z art. 379 ustawy Prawo ochrony środowiska na terenie Gminy Skała przeprowadzane są kontrole gospodarstw w zakresie przestrzegania zakazu spalania odpadów w kotłach i piecach.

0 Komentarzy

Brak komentarzy

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Ta strona używa plików cookie w celu zapewnienia najwyższej jakości usług. Dalsze korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie oraz akceptację Polityki Prywatności.
Polityka Prywatności
O ciasteczkach
AKCEPTUJĘ