MENU

Jakość powietrza

Airly

Ekointerwencja

Czyste Powietrze

Czyste Powietrze

czystepowietrze

Rozlicz PIT

NGO

ngo

Stan powietrza

stan powietrza

Odwiedziło nas

  • 8 940 543

Komunikaty

  • Dodany przez: Administrator
  • Aktualności
  • 15 grudzień 2018
  • Zmodyfikowano: 15 grudzień 2018

Informacja dotycząca ochrony powietrza

I N F O R M A C J A

dotycząca ochrony powietrza

W trosce o zdrowie Mieszkańców i dobry stan powietrza na terenie Gminy Skała

 

Burmistrz Miasta i Gminy Skała

informuje,

że stosowanie wszelkiego rodzaju odpadów jako paliwa w instalacjach grzewczych jest zabronione i stanowi naruszenie przepisów prawa.

Zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. 2018r. poz. 992 z późn.zm.) pod pojęciem odpadu rozumie się każdą substancję lub przedmiot, których posiadacz pozbywa się, zamierza się pozbyć lub do których pozbycia jest obowiązany.

Nawiązując do pisma Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Krakowie z dnia: 21.11.2018r. znak: WI.7021.4.104.2018  poruszającego problem spalania odpadów przez osoby fizyczne informuję:

 

Stosowanie jako paliwa odpadów: trocin, wiórów, ścinków i innych zużytych elementów pochodzących z obróbki płyt wiórowych czy forniru jak również zużytych elementów drewnianych zanieczyszczonych różnymi substancjami (np. konserwującymi, lakierami, klejami itd.) w kotłach nieprzystosowanych do tego celu jest całkowicie zabronione i stanowi naruszenie przepisów prawa.

 Palenie w instalacjach grzewczych tego typu odpadami powoduje emisję szkodliwych substancji do powietrza m.in. benzo(a)pirenu, metali ciężkich, formaldehydu, fenoli, ftalanów itp.

 

Informuję ponadto, że zgodnie z art. 379 ustawy Prawo ochrony środowiska na terenie Gminy Skała przeprowadzane są kontrole gospodarstw w zakresie przestrzegania zakazu spalania odpadów w kotłach i piecach.