Posiedzenia Komisji Rady Miejskiej w Skale

  • Komisja Gospodarki Komunalnej, Handlu, Planowania Przestrzennego i Gospodarczego, 19.11.2019 r (wtorek), godz. 17.30
  • Komisja Oświaty, Zdrowia, Kultury, Sportu, Turystyki i Opieki Społecznej, 25.11. 2019 r (poniedziałek), godz. 17.30

Posiedzenie Komisji odbędzie się w budynku UMiG Skała w pok. nr 9.