Zaproszenie do składania ofert „Przeprowadzenie koniecznych prac remontowo-konserwacyjnych budynków będących w zasobach Gminy Skała”.