Prosimy mieszkańców:

– Poręby Laskowskiej do dnia 24.01.2022r.

– Nowej Wsi do dnia 25.01.2022r.

Sobiesęk do dnia 26.01.2022r.

o podanie odczytów wodomierzy wraz ze wskazaniem adresu punktu telefonicznie lub SMSowo pod numer 501 701 398,  12 389 10 42 wew. 117  lub elektronicznie e-mail: woda@skala.pl W przypadku braku informacji o stanie wodomierza wielkość zużycia wody będzie ustalona na podstawie średniego zużycia z okresu ostatnich sześciu miesięcy