· Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Ładu i Porządku Publicznego, Gospodarki Terenami i Ochrony Przeciwpożarowej, 8 grudnia 2022r (czwartek), godz. 17.30

  • Komisja Oświaty, Zdrowia, Kultury, Sportu, Turystyki i Opieki Społecznej, 17 grudnia 2022r (sobota), godz. 10.00

 

  • Komisja Budżetowa, 17 grudnia 2022r (sobota), godz. 12.00

 

 

 

         Szczegółowy program posiedzeń Komisji znajduje się na: http://portalmieszkanca.skala.pl/

Posiedzenia Komisji odbędą się w Urzędzie Miasta i Gminy w Skale, pok. nr 2.