CO, GDZIE, KIEDY?

NEWSLETTER

Zamów nasz newsletter i dołacz do subskrybentów Gminy Skała.

Odwiedziło nas

 • 1 817 641

Komunikaty

 • Dodany przez: Administrator
 • 27 lipca 2016

Termomodernizacja

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej

Informacje ogólne

Norweski Mechanizm Finansowy oraz Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego (czyli tzw. fundusze norweskie i fundusze EOG) są formą bezzwrotnej pomocy zagranicznej przyznanej przez Norwegię, Islandię i Liechtenstein nowym członkom UE. Fundusze te są związane z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej oraz z jednoczesnym wejściem naszego kraju do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (UE + Islandia, Liechtenstein, Norwegia). W zamian za pomoc finansową, państwa-darczyńcy korzystają z dostępu do rynku wewnętrznego Unii Europejskiej (choć nie są jej członkami). Obecnie jest realizowana druga edycja funduszy norweskich i EOG (lata 2009 – 2014). Poprzednia edycja dotyczyła okresu 2004-2009.

Europejski Obszar Gospodarczy, w skrócie EOG – to strefa wolnego handlu i Wspólny Rynek obejmujące kraje Unii Europejskiej oraz Islandię, Liechtenstein i Norwegię. EOG opiera się na czterech fundamentalnych wolnościach: swobodzie przepływu ludzi, kapitału, towarów i usług.

Głównymi celami funduszy norweskich i funduszy EOG są:

  1. przyczynianie się do zmniejszania różnic ekonomicznych i społecznych w obrębie Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz
  2. wzmacnianie stosunków dwustronnych pomiędzy państwami-darczyńcami, a państwem beneficjentem.

Odbiorcami funduszy norweskich oraz funduszy EOG jest łącznie 16 krajów należących do Unii Europejskiej – czyli 12 państw, które przystąpiły do wspólnego rynku w roku 2004 i roku 2007, oraz Hiszpania, Portugalia, Grecja i Chorwacja.

W ramach owych mechanizmów finansowania w każdym z Państw – Beneficjentów ustanowiono Krajowe Punkty Kontaktowe. Są one odpowiedzialne za wdrażanie funduszy na poziomie krajowym. W Polsce rolę takiego Punktu sprawuje Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju.

Realizacją poszczególnych programów zajmują się Operatorzy, czyli instytucje specjalizujące się i zajmujące daną dziedziną. Zadania Operatorów to m.in. przygotowanie programu, nabór wniosków, wybór projektów i monitoring ich realizacji oraz promocja projektów.

Gmina Skała zyskała dofinansowanie z Programu PL04 ”Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii”. Operatorem Programu jest Ministerstwo Środowiska we współpracy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Wartość programu z funduszy EOG: 145 000 000 euro

Celami projektu są redukcja emisji gazów cieplarnianych i zanieczyszczenia powietrza oraz zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w ogólnym bilansie zużycia energii.

Poprzez fundusze EOG i fundusze norweskie, Islandia, Liechtenstein i Norwegia przyczyniają się do zmniejszania nierówności społecznych i ekonomicznych oraz wzmacniania relacji dwustronnych z państwami beneficjentami w Europie. Trzy państwa ściśle współpracują z UE na podstawie Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym (Porozumienie EOG).

W okresie 2009–2014 wartość funduszy EOG i funduszy norweskich wynosi 1,79 miliarda euro. Norwegia zapewnia około 97% łącznego finansowania. Fundusze są dostępne dla organizacji pozarządowych, instytucji badawczych i szkół wyższych, sektora publicznego i sektora prywatnego w 12 nowo przyjętych państwach członkowskich UE oraz Grecji, Portugalii i Hiszpanii. W ich ramach ma miejsce szeroka współpraca z podmiotami z państw darczyńców, a przedsięwzięcia mogą być wdrażane do 2016 r.

Najważniejsze obszary wsparcia obejmują ochronę środowiska i zmiany klimatyczne, badania i stypendia, społeczeństwo obywatelskie, ochronę zdrowia i wsparcie dla dzieci, równość płci, sprawiedliwość i dziedzictwo kulturowe.

Więcej przydatnych informacji na stronie

https://www.eog.gov.pl/strony/dowiedz-sie-wiecej-o-funduszach/poznaj-zasady-dzialania-funduszy/informacje-podstawowe/


Przydatne linki

 1. http://eeagrants.org/ → Strona oficjalnego serwisu Funduszy EOG w języku angielskim,
 2. http://www.eog.gov.pl/ → Strona oficjalnego serwisu Funduszy EOG w języku polskim,
 3. https://www.mos.gov.pl/ → Strona Ministerstwa Środowiska – Operatora Programu PL04,
 4. http://www.nfosigw.gov.pl/ → Strona Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – instytucja bezpośrednio nadzorująca Projekt)