Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Informacja o projekcie ”Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej oraz montaż instalacji fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej Gminy Skała”

eea grants

W dniu 18.08.2014 r. pomiędzy Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, a Gminą Skała została podpisana umowa w ramach projektu ”Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej oraz montaż instalacji fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej Gminy Skała”.

Projekt jest współfinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009 – 2014 w ramach Programu Operacyjnego PL4 ”Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii”.

Celem projektu jest redukcja emisji gazów cieplarnianych i zanieczyszczeń powietrza oraz zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w ogólnym bilansie zużycia energii.

Realizacja projektu przyczyni się do osiągnięcia następujących rezultatów:

 1. Zwiększenie liczby termomodernizowanych budynków użyteczności publicznej,
 2. Zwiększenie liczby wymienionych/zmodernizowanych źródeł ciepła,
 3. Zwiększenie liczby zainstalowanych/wymienionych lub zmodernizowanych węzłów cieplnych,
 4. Zwiększenie liczby zainstalowanych maszyn, urządzeń lub instalacji wykorzystujących energię ze źródeł odnawialnych,
 5. Zwiększenie mocy zainstalowanych maszyn,
 6. Zwiększenie świadomości społecznej w zakresie oszczędności energii w gospodarstwach domowych,

Szacowany całkowity koszt realizacji Projektu wyniesie maksymalnie 1 233 605,00 zł, z czego kwotę do 1 233 605,00 zł stanowią koszty kwalifikowane bezpośrednie.

Beneficjentowi, czyli Gminie Skała zostało przyznane dofinansowanie w kwocie 914 771,00 zł.

Projekt obejmuje swoim zakresem termomodernizację oraz montaż instalacji fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej.

Liczba budynków użyteczności publicznej objętych projektem:

 1. Szkoła Podstawowa w Szczodrkowicach Projekt przewiduje:– Ocieplenie przegród budynku,- Modernizacja instalacji wewnętrznych (c.o., c.w.u.),- Instalacje kotłów na paliwa inne niż biomasa lub biogaz
 2. Szkoła Podstawowa w Cianowicach Projekt przewiduje:– Ocieplenie przegród budynku,- Modernizacja lub wymiana stolarki okiennej,- Modernizacja instalacji wewnętrznych (c.o., c.w.u.),- Instalacje ogniw fotowoltaicznych (PV)
 3. Przedszkole Samorządowe w Skale,Projekt przewiduje:– Ocieplenie przegród budynku,- Modernizację lub wymianę stolarki okiennej,- Modernizację lub wymianę stolarki drzwiowej,- Modernizacja instalacji wewnętrznych (c.o., c.w.u.),- Instalację ogniw fotowoltaicznych (PV)
 4. Szkoła Podstawowa w Smardzowicach,Projekt przewiduje:– Ocieplenie przegród budynków,- Modernizację instalacji wewnętrznych (c.o., c.w.u.),- Instalację kotłów inne niż biomasa lub biogaz
 5. Szkoła Podstawowa w Minodze,Projekt przewiduje:– Ocieplenie przegród budynku,- Modernizację lub wymianę stolarki okiennej,- Modernizację lub wymianę stolarki drzwiowej,- Modernizację instalacji wewnętrznych (c.o., c.w.u.),- Instalację ogniw fotowoltaicznych (PV)
 1. Budynek Administracji Szkół Gminy Skała Projekt przewiduje:– Ocieplenie przegród budynku,- Modernizację lub wymianę stolarki okiennej,- Wymianę oszkleń,- Modernizacje instalacji wewnętrznych (c.o., c.w.u.),- Instalacje ogniw fotowoltaicznych
Ta strona używa plików cookie w celu zapewnienia najwyższej jakości usług. Dalsze korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie oraz akceptację Polityki Prywatności.
Polityka Prywatności
O ciasteczkach
AKCEPTUJĘ