Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Plan Rozwoju Lokalnego

Uchwała nr XIX/179/04

Rady Miejskiej w Skale z dnia 7.06.2004 r.

w sprawie uchwalenia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Skała.

Działając na podstawie art. 6 ust. 1 i art. 18 ust. 2 pkt 6 i 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. nr 142 poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§1

Uchwala się Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Skała na lata 2004 – 2013 stanowiący Załącznik nr 1 do Uchwały.

§2

Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skała.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Ta strona używa plików cookie w celu zapewnienia najwyższej jakości usług. Dalsze korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie oraz akceptację Polityki Prywatności.
Polityka Prywatności
O ciasteczkach
AKCEPTUJĘ