Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

RZĄDOWY PROGRAM ODBUDOWY ZABYTKÓW

Nabór wniosków na dofinansowanie prac konserwatorskich w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

Uchwałą nr 232/2022 Rady Ministrów z dnia 23 listopada 2022 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, został uruchomiony nowy program, umożliwiający pozyskanie przez gminy, powiaty oraz województwa dofinansowania realizacji zadań inwestycyjnych, polegających na ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. W ramach tego programu każda gmina, powiat i województwo ma możliwość złożenia łącznie dziesięciu wniosków o środki niezbędne na finansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w ewidencji zabytków. Finansowanie może być przeznaczone na zabytki, do których gmina sama posiada tytuł prawny, jak i na udzielanie dotacji samorządowych na nakłady konieczne, określone w art. 77 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków, Dofinansowanie wyniesie maksymalnie 98 proc. wartości inwestycji, a minimalny wkład własny – 2 procent. Wnioski będą rozpatrywane według kategorii wartości dofinansowania w limitach: do 150 tys. zł do 500 tys. zł i do 3,5 mln zł. Program kierowany jest bezpośrednio do jednostek samorządu terytorialnego, jednak za ich pośrednictwem również do innych podmiotów zobowiązanych do opieki nad zabytkami.

W związku z tym informujemy właścicieli zabytków wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na terenie gminy Skała o  możliwości składania wniosków o dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych.

Osoba do kontaktu w sprawie naboru wniosków:

Dorota Buczek, Kier. Biura Strategii, Rozwoju i Promocji Gminy Skała

tel. 12 389 10 98 wew. 114, e-mail: dorota.buczek@skala.pl

Szczegółowe informacje o konkursie oraz dokumentacja:

https://www.bgk.pl/programy-i-fundusze/programy/rzadowy-program-odbudowy-zabytkow/

Zasady udzielania dotacji na prace konserwatorskie , restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków określa Uchwała Rady miejskiej w Skale:

https://bip.malopolska.pl/umigskala,a,443630,uchwala-nr-xxxvi30505-rady-miejskiej-w-skalez-dnia-22-listopada-2005r-w-sprawie-okreslenia-zasad-udz.html

Wyniki I naboru wniosków: https://www.gov.pl/web/premier/wyniki-naboru

Informacja: w naborze wniosków do II edycji Rządowego Programu Ochrony Zabytków Gmina Skała złożyła wnioski, zgłoszone do I edycji RPOZ, które nie otrzymały dofinansowania. W związku z tym dodatkowy nabór wniosków nie jest prowadzony.

Ta strona używa plików cookie w celu zapewnienia najwyższej jakości usług. Dalsze korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie oraz akceptację Polityki Prywatności.
Polityka Prywatności
O ciasteczkach
AKCEPTUJĘ