Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Zadania realizowane z budżetu państwa lub państwowych funduszy celowych

 

znaki_strona_www

Gmina Skała otrzymała dofinansowane ze środków budżetu państwa w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy z zakresu organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. Zadanie pn. „Dofinansowanie miejsc opieki w żłobku” realizowane w Samorządowym Żłobku Bajka w Skale. Wartość dofinansowania 32 400 zł, całkowita wartość zadania 40 500 zł. W ramach realizacji zadania zapewniono funkcjonowanie 30 miejsc opieki w żłobku w 2021 roku. 

 


 

znaki_strona_www

 

Gmina Skała otrzymała dofinansowane ze środków budżetu państwa w ramach dotacji z rezerwy celowej budżetu państwa na dofinansowanie zadań związanych z usuwaniem skutków intensywnych opadów atmosferycznych w 2021 roku na realizację zadań pn.:

 

 

1.Remont drogi gminnej „Rzeplin do Kasperczyka” Nr 600805K w m. Rzeplin w km 0+280 – 0+620

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA
w ramach dotacji z rezerwy celowej budżetu państwa na dofinansowanie zadania związanego z usuwaniem skutków intensywnych opadów atmosferycznych

dofinansowanie: 65 807,00 zł

całkowita wartość: 117 932,40 zł
 
2. Remont drogi gminnej „Minoga Borkowa” Nr 600799K w m. Minoga, Zamłynie w km 0+650 – 1+187

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

w ramach dotacji z rezerwy celowej budżetu państwa na dofinansowanie zadania związanego z usuwaniem skutków intensywnych opadów atmosferycznych

dofinansowanie: 89 088,00 zł

całkowita wartość: 186 324,09 zł

3. Remont drogi gminnej „Maszyce Podgóry” Nr 600817K w m. Maszyce w km 0+000 – 0+850

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

w ramach dotacji z rezerwy celowej budżetu państwa na dofinansowanie zadania związanego z usuwaniem skutków intensywnych opadów atmosferycznych

dofinansowanie: 161 306,23 zł

całkowita wartość: 330 876,15 zł

4. Remont drogi gminnej „Cianowice ul. Słoneczna” Nr 600766K w m. Cianowice w km 0+930 – 1+600

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

w ramach dotacji z rezerwy celowej budżetu państwa na dofinansowanie zadania związanego z usuwaniem skutków intensywnych opadów atmosferycznych

dofinansowanie: 129 678,00 zł

całkowita wartość: 336 232,80zł

5. Remont drogi gminnej „Smardzowice Wołówka” Nr 600814K Smardzowice w km 0+000 – 0+610

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

w ramach dotacji z rezerwy celowej budżetu państwa na dofinansowanie zadania związanego z usuwaniem skutków intensywnych opadów atmosferycznych

dofinansowanie: 118 066,00 zł

całkowita wartość: 188 042,40 zł

Celem realizacji niniejszych zadań jest uporządkowanie i poprawa warunków ruchu kołowego poprzez utwardzenie i wzmocnienie istniejącej nawierzchni.

W ramach projektu zostaną wykonane następujące rodzaje robót:

  • roboty przygotowawcze / ziemne / rozbiórkowe
  • remont podbudowy
  • remonty nawierzchni
  • remont poboczy

Grupą docelową projektu są mieszkańcy gminy poruszający się drogą jak również pozostali użytkownicy drogi i przedsiębiorcy.

 


 

Gmina Skała otrzymała dofinansowane ze środków budżetu państwa w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w 2021 roku na realizację zadania pn. „Remont drogi gminnej G 600848K w km 0+000 – 2+405 zlokalizowanej na działkach nr: 494, 276/6, 276/4, 269/1, 104/6 obr. Cianowice; 3051/3 obr. Skała Wieś 3051/4 obr. Skała; gmina Skała”.

 
 znaki_strona_www
 

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

w ramach RZĄDOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU DRÓG

DOFINANSOWANIE 623 805,00 zł 

CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI 1 176 148,24 zł 

 

Wartość dofinansowania to kwota w wysokości 623 805,00 zł; przy czym całkowity koszt inwestycji wynosi 1 176 148,24 zł 

 

Celem realizacji niniejszego zadania jest uporządkowanie i poprawa warunków ruchu kołowego poprzez utwardzenie i wzmocnienie istniejącej nawierzchni.

 

W ramach projektu zostaną wykonane następujące rodzaje robót:

  • roboty przygotowawcze / ziemne / rozbiórkowe
  • remont podbudowy
  • remont nawierzchni
  • remont poboczy

Grupą docelową projektu są mieszkańcy gminy poruszający się drogą jak również pozostali użytkownicy drogi i przedsiębiorcy.

Ta strona używa plików cookie w celu zapewnienia najwyższej jakości usług. Dalsze korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie oraz akceptację Polityki Prywatności.
Polityka Prywatności
O ciasteczkach
AKCEPTUJĘ