MENU

Jakość powietrza

Airly

Ekointerwencja

Czyste Powietrze

Rozlicz PIT

NGO

ngo

Stan powietrza

stan powietrza

Odwiedziło nas

  • 7 098 190

Komunikaty

  • Dodany przez: Administrator
  • 22 wrzesień 2021

Zadania realizowane z budżetu państwa lub państwowych funduszy celowych

Gmina Skała otrzymała dofinansowane ze środków budżetu państwa w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w 2021 roku na realizację zadania pn. „Remont drogi gminnej G 600848K w km 0+000 – 2+405 zlokalizowanej na działkach nr: 494, 276/6, 276/4, 269/1, 104/6 obr. Cianowice; 3051/3 obr. Skała Wieś 3051/4 obr. Skała; gmina Skała”.

 
 znaki_strona_www
 

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

w ramach RZĄDOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU DRÓG

DOFINANSOWANIE 623 805,00 zł 

CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI 1 176 148,24 zł 

 

Wartość dofinansowania to kwota w wysokości 623 805,00 zł; przy czym całkowity koszt inwestycji wynosi 1 176 148,24 zł 

 

Celem realizacji niniejszego zadania jest uporządkowanie i poprawa warunków ruchu kołowego poprzez utwardzenie i wzmocnienie istniejącej nawierzchni.

 

W ramach projektu zostaną wykonane następujące rodzaje robót:

  • roboty przygotowawcze / ziemne / rozbiórkowe
  • remont podbudowy
  • remont nawierzchni
  • remont poboczy

Grupą docelową projektu są mieszkańcy gminy poruszający się drogą jak również pozostali użytkownicy drogi i przedsiębiorcy.