Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Staże i Roboty Publiczne

Skała, dn. 7.02.2022 r.

NABÓR 1/2022

Nabór kandydatów do odbycia stażu lub robót publicznych.

(dotyczy osób zarejestrowanych w Urzędzie Pracy jako osoby bezrobotne)

Biuro Strategii, Rozwoju i Promocji Gminy Skała ogłasza nabór osób zainteresowanych odbyciem STAŻU lub zatrudnieniem w ramach ROBÓT PUBLICZNYCH w Urzędzie Miasta i Gminy w Skale.

Nazwa stanowiska pracy:

  • pracownik biurowy
  • robotnik gospodarczy

Miejsce pracy:

Urząd Miasta i Gminy w Skale oraz jednostki organizacyjne Urzędu

Warunki przyjęcia :

Skierowanie z Urzędu Pracy Powiatu Krakowskiego

Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie

życiorysu zawodowego wraz z listem motywacyjnym

na adres dorota.buczek@skala.pl

Nabór ma charakter ciągły.

Dodatkowe informacje:

Biuro Strategii, Rozwoju i Promocji, Rynek 29, II piętro pokój nr 16 lub pod numerem telefonu +48 123805115 wew. 114

(Osoba do kontaktu: p. Dorota Buczek, kier. BR).


 

 

 

Skała, dn. 04.11.2021 r.

 

We współpracy z Urzędem Pracy Powiatu Krakowskiego, Gmina Skała organizuje STAŻE              
w Urzędzie Miasta i Gminy w Skale.
Staże współfinansowane są ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego
oraz w ramach Programu
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

 

 

 

Skała, dn. 11.01.2021 r.

NABÓR 1/2021

Nabór kandydatów do odbycia stażu lub robót publicznych.
(dotyczy osób zarejestrowanych w Urzędzie Pracy jako osoby bezrobotne)

Biuro Strategii, Rozwoju i Promocji Gminy Skała ogłasza nabór osób zainteresowanych odbyciem STAŻU lub zatrudnieniem w ramach ROBÓT PUBLICZNYCH.

Nazwa stanowiska pracy:
– pracownik biurowy
– robotnik gospodarczy

Miejsce pracy:
Urząd Miasta i Gminy w Skale oraz jednostki organizacyjne Urzędu
Warunki przyjęcia :
Skierowanie z Urzędu Pracy Powiatu Krakowskiego

Osoby zainteresowane proszone są o złożenie życiorysu zawodowego wraz z listem motywacyjnym (z dopiskiem „Nabór 1/2021”) w Biurze Podawczym w Skale, Rynek 29 (parter) lub przesłanie w formie zeskanowanych dokumentów na adres dorota.buczek@skala.pl
Nabór ma charakter ciągły.
Dodatkowe informacje:
Biuro Strategii, Rozwoju i Promocji, Rynek 29, II piętro pokój nr 16 lub pod numerem telefonu +48 123805115 wew. 114
(Osoba do kontaktu: p. Dorota Buczek, kier. BR).


15.06.2020


10.12.2019


04.06.2019


08.05.2019


13.03.2019


03.01.2019


Szanowni Państwo,

 

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego realizuje projekt „Dobry Czas na Pracę KOM i ST” mający na celu aktywizację osób niepracujących które ukończyły 30 rok życia (bierne zawodowo lub bezrobotne), które należą do co najmniej jednej z grup:

– powyżej 50 roku życia,

– długotrwale bezrobotne,

– z niepełnosprawnościami,

– o niskich kwalifikacjach,

– kobiet.

Możliwy jest również udział mężczyzn w wieku 30-49 lat nie należących do ww. wskazanych grup przy czym w ich przypadku wsparcie ogranicza się do szkoleń specjalistycznych.

Osoby te muszą mieszkać w następujących powiatach: bocheńskim, brzeskim, dąbrowskim, krakowskim, miechowskim, myślenickim,  proszowickim, tarnowskim,  wielickim, mieście Krakowie lub Tarnowie.

W ramach projektu uczestnik może wziąć udział w szkoleniu specjalistycznym wybranym przez pracodawcę (koszt szkolenia, egzaminu i licencji do kwoty 4255,59 zł) lub w 3 miesięcznym stażu z możliwością przedłużenia o 3 miesiące (uczestnik otrzymuje stypendium stażowe wypłacane przez MARR oraz opłacamy składki ZUS).

Projekt „Dobry Czas na Pracę – KOM i ST” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020,Działanie  8.2 Aktywizacja zawodowa, Typ projektu A: Kompleksowe programy na rzecz aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Więcej informacji na stronie internetowej: www.marr.pl/dcp

Oraz pod numerem telefonu: 785-059-105

Zapraszamy do współpracy!
plakat dcp


10.08.2018r.
Informacja o naborze do nowego projektu pn. „Kierunek PRACA!”


Praca 1

Praca 2

Ta strona używa plików cookie w celu zapewnienia najwyższej jakości usług. Dalsze korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie oraz akceptację Polityki Prywatności.
Polityka Prywatności
O ciasteczkach
AKCEPTUJĘ