MENU

Jakość powietrza

Airly

Ekointerwencja

Czyste Powietrze

Rozlicz PIT

NGO

ngo

Stan powietrza

stan powietrza

Odwiedziło nas

  • 7 096 426

Komunikaty

  • Dodany przez: Administrator
  • 4 maj 2018

Staże i Roboty Publiczne

Skała, dn. 11.01.2021 r.

NABÓR 1/2021

Nabór kandydatów do odbycia stażu lub robót publicznych.
(dotyczy osób zarejestrowanych w Urzędzie Pracy jako osoby bezrobotne)

Biuro Strategii, Rozwoju i Promocji Gminy Skała ogłasza nabór osób zainteresowanych odbyciem STAŻU lub zatrudnieniem w ramach ROBÓT PUBLICZNYCH.

Nazwa stanowiska pracy:
– pracownik biurowy
– robotnik gospodarczy

Miejsce pracy:
Urząd Miasta i Gminy w Skale oraz jednostki organizacyjne Urzędu
Warunki przyjęcia :
Skierowanie z Urzędu Pracy Powiatu Krakowskiego

Osoby zainteresowane proszone są o złożenie życiorysu zawodowego wraz z listem motywacyjnym (z dopiskiem „Nabór 1/2021”) w Biurze Podawczym w Skale, Rynek 29 (parter) lub przesłanie w formie zeskanowanych dokumentów na adres dorota.buczek@skala.pl
Nabór ma charakter ciągły.
Dodatkowe informacje:
Biuro Strategii, Rozwoju i Promocji, Rynek 29, II piętro pokój nr 16 lub pod numerem telefonu +48 123805115 wew. 114
(Osoba do kontaktu: p. Dorota Buczek, kier. BR).


15.06.2020


10.12.2019


04.06.2019


08.05.2019


13.03.2019


03.01.2019


Szanowni Państwo,

 

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego realizuje projekt „Dobry Czas na Pracę KOM i ST” mający na celu aktywizację osób niepracujących które ukończyły 30 rok życia (bierne zawodowo lub bezrobotne), które należą do co najmniej jednej z grup:

– powyżej 50 roku życia,

– długotrwale bezrobotne,

– z niepełnosprawnościami,

– o niskich kwalifikacjach,

– kobiet.

Możliwy jest również udział mężczyzn w wieku 30-49 lat nie należących do ww. wskazanych grup przy czym w ich przypadku wsparcie ogranicza się do szkoleń specjalistycznych.

Osoby te muszą mieszkać w następujących powiatach: bocheńskim, brzeskim, dąbrowskim, krakowskim, miechowskim, myślenickim,  proszowickim, tarnowskim,  wielickim, mieście Krakowie lub Tarnowie.

W ramach projektu uczestnik może wziąć udział w szkoleniu specjalistycznym wybranym przez pracodawcę (koszt szkolenia, egzaminu i licencji do kwoty 4255,59 zł) lub w 3 miesięcznym stażu z możliwością przedłużenia o 3 miesiące (uczestnik otrzymuje stypendium stażowe wypłacane przez MARR oraz opłacamy składki ZUS).

Projekt „Dobry Czas na Pracę – KOM i ST” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020,Działanie  8.2 Aktywizacja zawodowa, Typ projektu A: Kompleksowe programy na rzecz aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Więcej informacji na stronie internetowej: www.marr.pl/dcp

Oraz pod numerem telefonu: 785-059-105

Zapraszamy do współpracy!
plakat dcp


10.08.2018r.
Informacja o naborze do nowego projektu pn. „Kierunek PRACA!”


Praca 1

Praca 2