Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Małopolskie gwarancje na rzecz aktywności społeczno-zawodowej

Realizator projektu:

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie
 

Cel projektu

Celem przedsięwzięcia jest przeciwdziałanie wykluczeniu społeczno-zawodowemu i marginalizacji 300 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z województwa małopolskiego.
 

Grupa docelowa:

Osoby zamieszkujące obszar województwa małopolskiego, w tym między innymi:

 • osoby bezrobotne,
 • osoby korzystające lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy społecznej,
 • osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa,
 • osoby z niepełnosprawnościami.

Formy wsparcia:

 • określenie ścieżki reintegracji społeczno-zawodowej;
 • warsztaty aktywizacji społeczno-zawodowej;
 • warsztaty z podstaw obsługi komputera;
 • poradnictwo specjalistyczne – pomoc psychologa oraz innych specjalistów/ekspertów z zakresu prawa, zdrowia, itd;
 • staże i subsydiowane zatrudnienie;
 • szkolenia zawodowe;
 • pośrednictwo pracy;
 • spotkania z wolontariuszami-tutorami;
 • refundacja usług zdrowotno-społecznych.

Finansowanie programu

Projekt finansowany jest ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (Oś 9. Region Spójny Społecznie, Działanie 9.1.2 Aktywna integracja – projekty konkursowe). Jego wartość to 4 mln 976 tys. zł. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, budżetu państwa oraz wkładu własnego.
 

Okres realizacji:

01.04.2018–31.03.2020 r.

Uwaga!

Rekrutacja uczestników do II edycji projektu trwa do 31 marca 2019 r. (nabór wydłużony).

Kontakt:

 • Biuro projektu: Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie, plac Na Stawach 1, 30-107 Kraków (I piętro, pokój 121), tel. 12 619 84 54;
 • Pracownia Integracji Społeczno-Zawodowej w Krakowie, ul. św. Teresy 2/2 (róg ul. Krowoderskiej), tel. 513 422 082, 513 422 067, e-mail: kbardega@wup-krakow.pl, jlichon@wup-krakow.pl;
 • Pracownia Integracji Społeczno-Zawodowej w Tarnowie, ul. Krakowska 25 (II piętro, lokal nr 04), tel. 513 422 016, 513 421 983, e-mail: jpredota@wup-krakow.plwniewola@wup-krakow.pl;
 • Pracownia Integracji Społeczno-Zawodowej w Nowym Sączu, ul. Długosza 61 (parter, pokój 02), tel. 513 422 044, 513 422 066, e-mail: afracisz@wup-krakow.plasliwa@wup-krakow.pl.

Więcej informacji:

http://wupkrakow.praca.gov.pl/-/6727657-malopolskie-gwarancje-na-rzecz-aktywnosci-spoleczno-zawodowej

 

0 Komentarzy

Brak komentarzy

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Ta strona używa plików cookie w celu zapewnienia najwyższej jakości usług. Dalsze korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie oraz akceptację Polityki Prywatności.
Polityka Prywatności
O ciasteczkach
AKCEPTUJĘ