MENU

NGO

ngo

Jakość powietrza

CO, GDZIE, KIEDY?

Odwiedziło nas

  • 4 292 758

Komunikaty

  • Dodany przez: Administrator
  • Aktualności
  • 14 marca 2019
  • Zmodyfikowano: 14 marca 2019

Uwaga stowarzyszenia, grupy nieformalne, przedszkola, szkoły, biblioteki – dofinansowanie na inicjatywy lokalne „Wspólnie dla Regionu”

Celem programu jest wspieranie rozwoju społeczności lokalnych oraz promowanie zrównoważonego podejścia do kształtowania otoczenia. Dofinansowanie można uzyskać na inicjatywy lokalne angażujące mieszkańców i dotyczące takich obszarów jak: zagospodarowanie przez społeczności lokalne wspólnej przestrzeni użytkowej, poprawa jej estetyki, funkcjonalności, profilaktyka i promocja zdrowia, bezpieczeństwa oraz aktywnego stylu życia – budowanie i wspieranie zdrowych nawyków a także ochrona środowiska naturalnego i bioróżnorodności oraz poszerzanie wiedzy w tym zakresie.

Kto może złożyć wniosek ? 

1. Organizacje pozarządowe (fundacje, stowarzyszenia), w tym oddziały terenowe organizacji pozarządowych posiadające osobowość prawną.

2. Grupy nieformalne (w tym oddziały terenowe organizacji pozarządowych nieposiadające osobowości prawnej, stowarzyszenia zwykłe nieposiadające osobowości prawnej, grupy mieszkańców), jednak wyłącznie za pośrednictwem organizacji pozarządowych posiadających osobowość prawną oraz organizacji administracji i służby publicznej.
3. Publiczne przedszkola, szkoły, biblioteki i placówki, o których mowa w ustawie o systemie oświaty.
4. Placówki utworzone na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

 Na co można uzyskać wsparcie ? Inicjatywy lokalne angażujące mieszkańców i dotyczące jednego z poniższych obszarów:
– zagospodarowanie przez społeczności lokalne wspólnej przestrzeni użytkowej, poprawa jej estetyki i funkcjonalności,
– profilaktyka i promocja zdrowia, bezpieczeństwa oraz aktywnego stylu życia – budowanie i wspieranie zdrowych nawyków,

– ochrona środowiska naturalnego i bioróżnorodności oraz poszerzanie wiedzy w tym zakresie.

 Opis: Organizatorem programu jest „Wspólnie – Fundacja LafargeHolcim”. 

Wnioski do pobrania na stronie:

http://fundacjawspolnie.pl/program-grantowy/