Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Żłobek Samorządowy „Bajka” w Skale

Lista dzieci przyjętych do Żłobka Bajka od września 2024

ŻŁOBEK BAJKA rekrutacja wrzesień 2023 r.

Lista dzieci przyjętych do Samorządowego Żłobka bajka od 1.09.2022 r.

 

Żłobek Bajka rekrutacja wrzesień 2022

 

Regulamin-rekrutacji-UZUPEŁNIAJĄCEJ-dzieci-do-żłobka-2

 

plakat_budzet_panstwa_420x2971

 

plakat_budzet_panstwa_420x2971

 

plakat_budzet_panstwa_420x2971

 

plakat_budzet_panstwa_420x2971
Plakat-żłobek korekta

Cel projektu

Pomoc min. 60 matkom/rodzicom/opiekunom prawnym co najmniej w dwóch naborach, 2 x 30 osób z województwa małopolskiego (tj. mieszkających, uczących się, pracujących na terenie województwa) w powrocie na rynek pracy w okresie maksymalnie 12 miesięcy od momentu przystąpienia do projektu, poprzez zapewnienie dzieciom miejsca w dobrze wyposażonym, nowoczesnym żłobku z szeroką ofertą dodatkowych zajęć rozwijających.

Planowane efekty

Projekt przewiduje utworzenie 30 miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz zrekrutowanie 60 uczestników projektu, którzy powrócą na rynek pracy po przerwie związanej z wychowaniem dziecka.

Wskaźniki projektu.

46 osób, które powróciły na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem/ wychowaniem dziecka lub utrzymały zatrudnienie, po opuszczeniu programu O/K/M.

14 osób pozostających bez pracy, które znalazły pracę lub poszukują pracy po opuszczeniu programu (O/K/M).

 


Projekt zapewnienia dostępu do projektu dla osób z niepełnosprawnościami na etapie rekrutacji: 

a/dla osób z niepełnosprawnością ruchową: biuro projektu bez barier architektonicznych, wygodny parking w miejscu prowadzenia żłobka,

b/dla osób z wadami słuchu: zapewnienie dyżurów tłumacza języka migowego ogłaszanych na stronie internetowej projektu w okresie rekrutacji, zapewnienie tłumacza migowego on-line w trakcie realizacji projektu, przetłumaczenie informacji o projekcie na język migowy i umieszczenie plików na stronie,

c/dla osób z wadami wzroku i niewidomych: dostosowanie strony internetowej projektu poprzez zastosowanie czcionki kontrastowej oraz umieszczenie plików dźwiękowych. Budynek, w którym świadczone będą usługi: (1) bez barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych, w szczególności poprzez min. 1 szersze miejsce parkingowe, zapewnienie wystarczającej przestrzeni nie tylko w przejściach i podjazdach, ale również w pomieszczeniach, dostosowane toalety, napisy umieszczone na wysokości wzroku osoby poruszającej się na wózku, symbole graficzne i piktogramy, stworzenie naturalnych linii kierunkowych dla osób niewidomych poprzez zmienną fakturę powierzchni i znaki dotykowe na ścianach, zastosowanie w biurze projektu pętli indukcyjnej. Dostępność dla osób niepełnosprawnych zgodnie ze STANDARDAMI DOSTĘPNOŚCI BUDYNKÓW DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI (Poradnik Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa, Warszawa 2017).Rekrutacja do żłobka 2-9 sierpnia 2021 r.

Rekrutacja do Projektu „Ciekawszy rozdział Bajki – wsparcie rodziców powracających na rynek pracy poprzez zapewnienie opieki dzieciom w samorządowym żłobku Bajka na terenie Miasta i Gminy Skała”  dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 8 Oś Priorytetowa Rynek pracy, Działanie 8.5 Wsparcie na rzecz łączenia życia zawodowego z prywatnym.

Dokumenty rekrutacyjne należy złożyć zgodnie z Regulaminem Rekrutacji w dniach 2-9 sierpnia 2021 roku.

Wyniki rekrutacji ogłoszone zostaną 13 sierpnia do godz. 15:00. Dzieci zostaną objęte opieką od 1 września 2021 roku.

Dyżur tłumacza języka migowego zostaje ustalony na 5 sierpnia w godzinach 10:00-12:00. Spotkanie będzie prowadzone za pomocą aplikacji zoom. Osoby potrzebujące wsparcia proszone są o kontakt sms z tłumaczem : Marta Majda 695 959 022

Rodzice, którzy złożyli dokumenty  przed ogłoszeniem rekrutacji biorą w niej udział. Warunkiem rozpoczęcia opieki nad dzieckiem jest dostarczenie aktualnego oświadczenia o statusie na rynku pracy (wraz z załącznikami określonymi w regulaminie) najpóźniej w dniu podpisania umowy.

Kontakt z sprawie rekrutacji:

zlobek@skala.pl
Tel: 883 744 133

 REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU _ŻŁOBEK_BAJKA_wrzesien_2021

 Zał.1 do R_Formularz zgłoszeniowy

 FZ_zal1_ośw_o_zam._woj._mal

 FZ_zal2a_zaswiadczenie_pracodawcy

 FZ_zal2_o_statusie_na_Rynku_Pracy

 Zał 2 do R _oświadczenie o zapoznaniu z Regulaminem

 FZ_zal2b_o_konieczności_opieki


Rekrutacja do Żłobka 28 marca – 8 kwietnia 2022

Dokumenty rekrutacyjne należy złożyć zgodnie z Regulaminem Rekrutacji w dniach 28 marca 2022 – 8 kwietnia 2022. 

Wyniki postępowania rekrutacyjnego zostaną ogłoszone 12 kwietnia 2022. Opieka nad przyjętymi dziećmi rozpocznie się od 2 maja 2022.

Kontakt z sprawie rekrutacji:

zlobek@skala.pl
Tel: 883 744 133

 Z1_Ogłoszenie o rekrutacji

 Z2_Wniosek

 Z3_Regulamin

 Z4_Harmonogram

 Zarządzenie 1_3_2022

https://skala.pl/zlobek-bajka-rekrutacja-wrzesien-2023-r/

Ta strona używa plików cookie w celu zapewnienia najwyższej jakości usług. Dalsze korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie oraz akceptację Polityki Prywatności.
Polityka Prywatności
O ciasteczkach
AKCEPTUJĘ