MENU

Jakość powietrza

Airly

Ekointerwencja

Czyste Powietrze

Rozlicz PIT

NGO

ngo

Stan powietrza

stan powietrza

Odwiedziło nas

  • 6 815 943

Komunikaty

  • Dodany przez: Administrator
  • 27 lutego 2020

Żłobek Samorządowy „Bajka” w Skale

plakat_budzet_panstwa_420x2971
Plakat-żłobek korekta

Cel projektu

Pomoc min. 60 matkom/rodzicom/opiekunom prawnym co najmniej w dwóch naborach, 2 x 30 osób z województwa małopolskiego (tj. mieszkających, uczących się, pracujących na terenie województwa) w powrocie na rynek pracy w okresie maksymalnie 12 miesięcy od momentu przystąpienia do projektu, poprzez zapewnienie dzieciom miejsca w dobrze wyposażonym, nowoczesnym żłobku z szeroką ofertą dodatkowych zajęć rozwijających.

Planowane efekty

Projekt przewiduje utworzenie 30 miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz zrekrutowanie 60 uczestników projektu, którzy powrócą na rynek pracy po przerwie związanej z wychowaniem dziecka.

Wskaźniki projektu.

46 osób, które powróciły na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem/ wychowaniem dziecka lub utrzymały zatrudnienie, po opuszczeniu programu O/K/M.

14 osób pozostających bez pracy, które znalazły pracę lub poszukują pracy po opuszczeniu programu (O/K/M).

 


Projekt zapewnienia dostępu do projektu dla osób z niepełnosprawnościami na etapie rekrutacji: 

a/dla osób z niepełnosprawnością ruchową: biuro projektu bez barier architektonicznych, wygodny parking w miejscu prowadzenia żłobka,

b/dla osób z wadami słuchu: zapewnienie dyżurów tłumacza języka migowego ogłaszanych na stronie internetowej projektu w okresie rekrutacji, zapewnienie tłumacza migowego on-line w trakcie realizacji projektu, przetłumaczenie informacji o projekcie na język migowy i umieszczenie plików na stronie,

c/dla osób z wadami wzroku i niewidomych: dostosowanie strony internetowej projektu poprzez zastosowanie czcionki kontrastowej oraz umieszczenie plików dźwiękowych. Budynek, w którym świadczone będą usługi: (1) bez barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych, w szczególności poprzez min. 1 szersze miejsce parkingowe, zapewnienie wystarczającej przestrzeni nie tylko w przejściach i podjazdach, ale również w pomieszczeniach, dostosowane toalety, napisy umieszczone na wysokości wzroku osoby poruszającej się na wózku, symbole graficzne i piktogramy, stworzenie naturalnych linii kierunkowych dla osób niewidomych poprzez zmienną fakturę powierzchni i znaki dotykowe na ścianach, zastosowanie w biurze projektu pętli indukcyjnej. Dostępność dla osób niepełnosprawnych zgodnie ze STANDARDAMI DOSTĘPNOŚCI BUDYNKÓW DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI (Poradnik Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa, Warszawa 2017).