Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Żłobek Samorządowy „Bajka” w Skale

 

ŻŁOBEK BAJKA rekrutacja wrzesień 2023 r.

Lista dzieci przyjętych do Samorządowego Żłobka bajka od 1.09.2022 r.

 

Żłobek Bajka rekrutacja wrzesień 2022

 

 

Regulamin-rekrutacji-UZUPEŁNIAJĄCEJ-dzieci-do-żłobka-2

 

 

plakat_budzet_panstwa_420x2971

 

plakat_budzet_panstwa_420x2971

 

plakat_budzet_panstwa_420x2971

 

 

 

 

plakat_budzet_panstwa_420x2971
Plakat-żłobek korekta

Cel projektu

Pomoc min. 60 matkom/rodzicom/opiekunom prawnym co najmniej w dwóch naborach, 2 x 30 osób z województwa małopolskiego (tj. mieszkających, uczących się, pracujących na terenie województwa) w powrocie na rynek pracy w okresie maksymalnie 12 miesięcy od momentu przystąpienia do projektu, poprzez zapewnienie dzieciom miejsca w dobrze wyposażonym, nowoczesnym żłobku z szeroką ofertą dodatkowych zajęć rozwijających.

Planowane efekty

Projekt przewiduje utworzenie 30 miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz zrekrutowanie 60 uczestników projektu, którzy powrócą na rynek pracy po przerwie związanej z wychowaniem dziecka.

Wskaźniki projektu.

46 osób, które powróciły na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem/ wychowaniem dziecka lub utrzymały zatrudnienie, po opuszczeniu programu O/K/M.

14 osób pozostających bez pracy, które znalazły pracę lub poszukują pracy po opuszczeniu programu (O/K/M).

 


Projekt zapewnienia dostępu do projektu dla osób z niepełnosprawnościami na etapie rekrutacji: 

a/dla osób z niepełnosprawnością ruchową: biuro projektu bez barier architektonicznych, wygodny parking w miejscu prowadzenia żłobka,

b/dla osób z wadami słuchu: zapewnienie dyżurów tłumacza języka migowego ogłaszanych na stronie internetowej projektu w okresie rekrutacji, zapewnienie tłumacza migowego on-line w trakcie realizacji projektu, przetłumaczenie informacji o projekcie na język migowy i umieszczenie plików na stronie,

c/dla osób z wadami wzroku i niewidomych: dostosowanie strony internetowej projektu poprzez zastosowanie czcionki kontrastowej oraz umieszczenie plików dźwiękowych. Budynek, w którym świadczone będą usługi: (1) bez barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych, w szczególności poprzez min. 1 szersze miejsce parkingowe, zapewnienie wystarczającej przestrzeni nie tylko w przejściach i podjazdach, ale również w pomieszczeniach, dostosowane toalety, napisy umieszczone na wysokości wzroku osoby poruszającej się na wózku, symbole graficzne i piktogramy, stworzenie naturalnych linii kierunkowych dla osób niewidomych poprzez zmienną fakturę powierzchni i znaki dotykowe na ścianach, zastosowanie w biurze projektu pętli indukcyjnej. Dostępność dla osób niepełnosprawnych zgodnie ze STANDARDAMI DOSTĘPNOŚCI BUDYNKÓW DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI (Poradnik Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa, Warszawa 2017).Rekrutacja do żłobka 2-9 sierpnia 2021 r.

Rekrutacja do Projektu „Ciekawszy rozdział Bajki – wsparcie rodziców powracających na rynek pracy poprzez zapewnienie opieki dzieciom w samorządowym żłobku Bajka na terenie Miasta i Gminy Skała”  dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 8 Oś Priorytetowa Rynek pracy, Działanie 8.5 Wsparcie na rzecz łączenia życia zawodowego z prywatnym.

Dokumenty rekrutacyjne należy złożyć zgodnie z Regulaminem Rekrutacji w dniach 2-9 sierpnia 2021 roku.

Wyniki rekrutacji ogłoszone zostaną 13 sierpnia do godz. 15:00. Dzieci zostaną objęte opieką od 1 września 2021 roku.

Dyżur tłumacza języka migowego zostaje ustalony na 5 sierpnia w godzinach 10:00-12:00. Spotkanie będzie prowadzone za pomocą aplikacji zoom. Osoby potrzebujące wsparcia proszone są o kontakt sms z tłumaczem : Marta Majda 695 959 022

Rodzice, którzy złożyli dokumenty  przed ogłoszeniem rekrutacji biorą w niej udział. Warunkiem rozpoczęcia opieki nad dzieckiem jest dostarczenie aktualnego oświadczenia o statusie na rynku pracy (wraz z załącznikami określonymi w regulaminie) najpóźniej w dniu podpisania umowy.

Kontakt z sprawie rekrutacji:

zlobek@skala.pl
Tel: 883 744 133

 REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU _ŻŁOBEK_BAJKA_wrzesien_2021

 Zał.1 do R_Formularz zgłoszeniowy

 FZ_zal1_ośw_o_zam._woj._mal

 FZ_zal2a_zaswiadczenie_pracodawcy

 FZ_zal2_o_statusie_na_Rynku_Pracy

 Zał 2 do R _oświadczenie o zapoznaniu z Regulaminem

 FZ_zal2b_o_konieczności_opieki


Rekrutacja do Żłobka 28 marca – 8 kwietnia 2022

Dokumenty rekrutacyjne należy złożyć zgodnie z Regulaminem Rekrutacji w dniach 28 marca 2022 – 8 kwietnia 2022. 

Wyniki postępowania rekrutacyjnego zostaną ogłoszone 12 kwietnia 2022. Opieka nad przyjętymi dziećmi rozpocznie się od 2 maja 2022.

Kontakt z sprawie rekrutacji:

zlobek@skala.pl
Tel: 883 744 133

 Z1_Ogłoszenie o rekrutacji

 Z2_Wniosek

 Z3_Regulamin

 Z4_Harmonogram

 Zarządzenie 1_3_2022

https://skala.pl/zlobek-bajka-rekrutacja-wrzesien-2023-r/

Ta strona używa plików cookie w celu zapewnienia najwyższej jakości usług. Dalsze korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie oraz akceptację Polityki Prywatności.
Polityka Prywatności
O ciasteczkach
AKCEPTUJĘ