Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Informacja z przeprowadzonego naboru na stanowisko – Dyrektor Żłobka Samorządowego „BAJKA” w Skale

Nagłówek żłobek

Informacja z przeprowadzonego naboru na stanowisko –

Dyrektor Żłobka Samorządowego „BAJKA” w Skale

 

  1. W wyniku ogłoszenia o naborze na w/w stanowisko aplikację złożył 1 kandydat, który spełnił wymogi formalne i został zaproszony do drugiego etapu.
  2. Komisja powołana Zarządzeniem Nr 220/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Skała z dnia 27 września 2019 r. w składzie:

Grażyna Koprowska – Przewodnicząca Komisji,

Izabela Jakubek – sekretarz komisji,

Wojciech Doliński – członek komisji.

Dokonała oceny kandydata według spełnienia kryteriów określonych w ogłoszeniu
o naborze.

L.p. Imię i nazwisko Adres Ocena merytoryczna założonych dokumentów Pytania merytoryczne Punktacja razem
1. Agnieszka Orzeł Więcławice Dworskie 24 23 47

 

  1. Zastosowano następujące metody naboru:

Ogłoszenie o naborze zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej, a także wywieszono na tablicy ogłoszeń w tut. Urzędzie.

  1. Zastosowano następujące techniki naboru:

Dokonano merytorycznej oceny złożonych dokumentów. Z kandydatką, spełniającą wymogi formalne przeprowadzono rozmowę sprawdzając tym samym poziom wiedzy i kwalifikacji z zakresu spraw prowadzonych na stanowisku.

Do zatrudnienia wybrano: Panią Agnieszkę Orzeł

Uzasadnienie

 

W opinii komisji Pani Agnieszka Orzeł spełnia wszystkie wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze, a także posiada niezbędną wiedzę oraz doświadczenie potrzebne do pracy na stanowisku Dyrektor Żłobka Samorządowego „BAJKA” w Skale.

Załącznik:

Informacja nabór _dyrektor żłobka
Czytaj
 

 

 

0 Komentarzy

Brak komentarzy

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Ta strona używa plików cookie w celu zapewnienia najwyższej jakości usług. Dalsze korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie oraz akceptację Polityki Prywatności.
Polityka Prywatności
O ciasteczkach
AKCEPTUJĘ