MENU

Jakość powietrza

Airly

Ekointerwencja

Czyste Powietrze

Rozlicz PIT

NGO

ngo

Stan powietrza

stan powietrza

Odwiedziło nas

  • 7 006 990

Komunikaty

  • Dodany przez: Administrator
  • Aktualności
  • 12 listopada 2019
  • Zmodyfikowano: 12 listopada 2019

Obowiązek segregacji odpadów komunalnych

Informujemy, iż w związku ze zmianą ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2019 r. poz. 2010) od dnia 6 września 2019 r. wszedł obowiązek segregacji odpadów komunalnych. Segregacja odpadów, do tej pory dobrowolna, stała się obligatoryjnym sposobem gromadzenia odpadów.

Zgodnie z obowiązującym prawem brak przeprowadzania segregacji lub stwierdzenie nieprawidłowości w jej prowadzeniu skutkować będzie odebraniem odpadów jako zmieszanych i podwyższeniem opłaty za miesiące, w których nie dopełniono obowiązku.

W związku z powyższym, właściciele nieruchomości (mieszkańcy, firmy), którzy jeszcze nie segregują odpadów powinni:

  • złożyć w tutejszym Urzędzie nową deklarację z uwzględnieniem segregacji odpadów,
  • pobrać od firmy odbierającej odpady worki do segregacji,
  • zapoznać się z obowiązującymi w gminie zasadami segregacji odpadów komunalnych. Aktualne zasady dostępne są na stronie Ministerstwa Środowiska https://naszesmieci.mos.gov.pl/jak-segregowac
  • podjąć trud segregacji w trosce o czyste środowisko i swoje finanse.

W przypadku niezłożenia nowej deklaracji opłata zostanie określona w drodze decyzji administracyjnej.

UWAGA!!!
PONOWNĄ DEKLARACJĘ  SKŁADAJĄ TYLKO WŁAŚCICIELE NIERUCHOMOŚCI, KTÓRZY DO TEJ PORY NIE SEGREGOWALI ODPADÓW KOMUNALNYCH.