MENU

Jakość powietrza

Airly

Ekointerwencja

Czyste Powietrze

Czyste Powietrze

czystepowietrze

Rozlicz PIT

NGO

ngo

Stan powietrza

stan powietrza

Odwiedziło nas

  • 8 740 733

Komunikaty

  • Dodany przez: Administrator
  • Aktualności
  • 17 kwiecień 2020
  • Zmodyfikowano: 25 maj 2020

Nabór wniosków – Moja Woda

NABÓR WNIOSKÓW – MOJA WODA

na dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej,

 obejmujących wykonanie systemów deszczowych do gromadzenia i wykorzystania wód deszczowych na 2020 rok

Burmistrz Miasta i Gminy Skała ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej do inwestycji służących  ochrony środowiska i gospodarki wodnej, obejmujących wykonanie systemów deszczowych do gromadzenia i wykorzystania wód deszczowych na terenie Gminy Skała w ramach Gminnego programu Moja Woda.

TERMIN REALIZACJI INWESTYCJI DO 31.10.2020 r.

Termin składania wniosków od zainteresowanych mieszkańców: 04.05.2020 r. do 29.05.2020 r.

Miejsce składania wniosków: Dziennik Podawczy Urzędu Miasta i Gminy Skała,

Rynek 29, 32-043 Skała, Skrzynka Pocztowa Dziennika Podawczego pod UG lub poprzez ePUAP

Wnioski: na stronie www.skala.pl lub w Urzędzie Miasta i Gminy Skała – Dziennik Podawczy

Dodatkowe informacje: Urząd Miasta i Gminy Skala, pokój 27

                                            tel. 12 389 10 42 wew. 117 oraz www.skala.pl

                                            Email: woda@skala.pl

Przed uzupełnieniem i złożeniem wniosku należy zapoznać się z Regulaminem udzielania dotacji na dofinansowanie ze środków budżetu Gminy Skała na zadanie związane z ochroną środowiska i ochroną gospodarki wodnej  pod nazwą „MOJA WODA” na terenie Gminy Skała – załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/184/20 Rady Miejskiej w Skale z dnia 27 lutego 2020r.

Uprawnionymi do składania wniosków o udzielenie dotacji są osoby fizyczne, posiadające tytuł prawny do nieruchomości wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, ograniczonego prawa rzeczowego lub stosunku zobowiązaniowego (z wyłączeniem osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą na terenie tej nieruchomości).

Wnioskodawca wraz z wnioskiem przedkłada aktualne dokumenty poświadczające prawem do dysponowania nieruchomością.

WNIOSKI ZŁOŻONE PO W/W TERMINIE NIE BĘDĄ ROZPATRZONE.

WNIOSKI BĘDĄ ROZPATRYWANE WEDŁUG KOLEJNOŚCI WPŁYWU DO URZĘDU MIASTA I GMINY SKAŁA DO WYSOKOŚCI ŚRODKÓW FINANSOWYCH PRZEZNACZONYCH NA TEN CEL W BUDŻECIE GMINY.

Załączniki: