Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Dla Inwestora

Wybierz o czym chcesz się dowiedzieć

O Gminie Skała

Gmina Skała położona jest w północnej części województwa małopolskiego. Wchodzi w skład Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej oraz regionu zwanego Płaskowyżem Ojcowskim…

Dlaczego warto tu inwestować

W gminie od 2014 roku działa Strefa Aktywności Gospodarczej, na której lokalizują swoją działalność coraz to nowe podmioty gospodarcze…

Wsparcie dla Inwestora

Przedsiębiorcy, którzy decydują się na terenie gminy Skała ulokować swoją działalność mogą liczyć na wsparcie w realizacji procedur związanych z tworzeniem nowej inwestycji…

Oferta inwestycyjna

Oferta inwestycyjna Miasta i Gminy Skała to niezabudowana opisana numerem ewidencyjnym 3128 działka gruntu, zlokalizowana w miejscowości Skała, gm. Skała, na terenie Strefy Aktywności Gospodarczej…

Kontakt

Kontakt SAG w Skale…

O Gminie Skała

Lokalizacja

Gmina Skała położona jest w północnej części województwa małopolskiego. Wchodzi w skład Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej oraz regionu zwanego Płaskowyżem Ojcowskim. Skała jest nowoczesną gminą miejsko – wiejską. Ma charakter usługowy, rolniczy i rekreacyjny. Powierzchnia Gminy Skała wynosi 74,3 km2, w tym miasto Skała 3.0 km2. Liczba ludności wynosi 10 604 mieszkańców.

W skład gminy wchodzą: miasto Skała i 17 sołectw, są to: Nowa Wieś, Szczodrkowice, Smardzowice, Ojców, Niebyła i Świńczów, Maszyce, Cianowice, Skała, Stoki, Rzeplin, Zamłynie, Barbarka, Minoga, Gołyszyn, Przybysławice, Sobiesęki, Poręba Laskowska.

Miasto Skała położone jest:  21 km na północ od Krakowa, 24 km na wschód od Olkusza, 20 km na południe od Wolbromia i 17 km na zachód od Słomnik.

 Połączenia transportowe

Gmina znajduje się w niewielkiej odległości od stolicy małopolski – Krakowa. Dzięki dobrej  lokalizacji miasta Skała, dojazd do autostrady A4 zajmie nam ok. 30 min, a do drogi ekspresowej S7 zaledwie 20 min.

Dojazd do większych aglomeracji miejskich: 

 • Skała – Kraków ok. 25 min
 • Skała – Katowice ok.70 min

Odległość do:

 • Autostrady A4 – 24 km
 • Drogi ekspresowej S7 – 14 km
 • Droga krajowa 94 – 14 km.

Połączenie kolejowe

W odległości 18 km od Skały, w Słomnikach zlokalizowana jest stacja  kolejowa. Na przystanku zatrzymują się pociągi osobowe m.in. do Kielc, Ostrowca Świętokrzyskiego, Sędziszowa i Krakowa.

W odległości 24 km od Skały w Krakowie, zlokalizowanych jest wiele stacji i przystanków kolejowych. Jedną z najważniejszych w południowej Polsce jest stacja  kolejowa – Kraków Główny, obsługująca połączenia lokalne i dalekobieżne w ruchu krajowym i międzynarodowym.

Połączenia lotnicze

W odległości 24 km zlokalizowane jest Lotnisko Kraków – Balice im. Jana Pawła II. Czas dojazdu z Gminy Skała, do Międzynarodowego Portu Lotniczego im. Jana Pawła II Kraków-Balice zajmuje ok. 30 min.

Dlaczego warto tu inwestować

Zalety Gminy Skała:

 • Komunikacja drogowa na terenie Gminy Skała stanowi sieć dróg wojewódzkich, krajowych oraz gminnych. W niewielkiej odległości od gminy przebiega:  droga krajowa 94, autostrada A4  oraz droga ekspresowa S7.
 • Dość bliski dostęp do dwóch międzynarodowych portów lotniczych – Kraków Balice i Pyrzowice.
 • Dobra lokalizacja względem większego ośrodka miejskiego (np. metropolia krakowska) – rynek pracy, rynek zbytu, dostęp do edukacji, dostęp do usług publicznych.

Aspekt społeczny

Na terenie Gminy funkcjonują następujące placówki oświatowe:

 • Żłobek Samorządowy Bajka w Skale,
 • Przedszkole Samorządowe w Skale,
 • Szkoła Podstawowa nr 2 w Skale,
 • Szkoły Podstawowe wraz z Oddziałami Przedszkolnymi w: Skale, Cianowicach, Minodze, Smardzowicach oraz Szczodrkowicach,
 • Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Skale

Współpraca z uczelniami wyższymi:

Urząd Miasta i Gminy Skała był jednym z beneficjentów projektu User Experience & Product Design realizowanego przez Akademię Górniczo – Hutniczą im. Stanisława Staszica w Krakowie na mocy zawartego porozumienia między instytucjami.

O Strefie Aktywności Gospodarczej:

W gminie od 2014 roku działa Strefa Aktywności Gospodarczej, na której lokalizują swoją działalność coraz to nowe podmioty gospodarcze.

Lokalizacja: Skała ul. Krakowska (przy drodze wojewódzkiej nr 794).

Wśród firm, które ulokowały swoją działalność w Strefie Aktywności Gospodarczej w Skale, są:

 • Firma Serafin PUH
 • Firma Metalplast sc 
 •  Old Wood A. Litwin, P. Brożek S.C.
 • Vivenda
 • Przychodnia Weterynaryjna Paweł Mitera
 • Okna Krzynówek

Ilość aktywnych działalności gospodarczych w gminie: 653

Współpraca samorządowa

Gmina bardzo chętnie korzysta z dostępnych środków zewnętrznych na rozwój gminy.

Atrakcje turystyczne 

Skała jest gminą atrakcyjną turystycznie, na co wpływ ma między innymi jej położenie geograficzne w otulinie Ojcowskiego Parku Narodowego oraz Dłubniańsiego Parku Krajobrazowego. Ukształtowanie terenu sprzyja nie tylko pieszym wędrówkom, ale także wyprawom rowerowym. Liczne szlaki turystyczne poprowadzono w taki sposób, by nie omijały ważnych pamiątek i zabytków przeszłości, a jednocześnie prowadziły do najciekawszych przyrodniczo miejsc. Ojcowski Park Narodowy  – jest najmniejszym tego typu rezerwatem fauny i flory w Polsce. Znakiem rozpoznawczym parku są wszelakich kształtów i rozmiarów skały wapienne.

Na terenie miasta i gminy warto zobaczyć:

 • Kaplicę „Na Wodzie” w Ojcowie,
 • Ruiny zamku w Ojcowie,
 • Jaskinie: Ciemną oraz Łokietka,
 • Grodzisko – Gród obronny i klasztor
 • Kościół pod wezwaniem św. Mikołaja w Skale,
 • Kościół Parafialny Matki Bożej Różańcowej w Smardzowicach,
 • Kościół Parafialny pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny w Minodze,

Zdjęcia ciekawych miejsc w Gminie

Wsparcie dla Inwestora

Przedsiębiorcy, którzy decydują się na terenie gminy Skała ulokować swoją działalność mogą liczyć na wsparcie w realizacji procedur związanych z tworzeniem nowej inwestycji.

Wsparcie na poziomie lokalnym

Podatki lokalne:

Stawka podatku od nieruchomości, związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej:

– za pierwsze 10 000m2 – 23,52 zł za 1m2 powierzchni użytkowej

– za każdy następny metr kwadratowy powyżej 10 000m2 do 50 000m2 – 20,00 zł za 1m2 powierzchni użytkowej

– za każdy następny metr kwadratowy powyżej 50 000m2 – 19,00 zł za 1m2 powierzchni użytkowej

Aktualne stawki podatków oraz obowiązujące uchwały można znaleźć:

https://bip.malopolska.pl/umigskala,a,2202408,uchwala-nr-lv62322-rady-miejskiej-w-skale-z-dnia-29-listopada-2022-r-w-sprawie-okreslenia-wysokosci-.html

https://bip.malopolska.pl/umigskala,a,2202411,uchwala-nr-lv62422-rady-miejskiej-w-skale-z-dnia-29-listopada-2022-r-w-sprawie-wprowadzenia-zwolnien.html

Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego – Filia w Słomnikach

ul. Kościuszki 64, 32-090 Słomniki  

Podnoszenie kompetencji i kwalifikacji pracowników i kandydatów do pracy

Powiatowy Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego oferuje wiele różnorodnych form wsparcia dla pracodawców w celu pozyskiwania i kształcenia kadry m.in.:

 • Pomoc w poszukiwaniu kandydatów do pracy,
 • Podnoszenie kompetencji i kwalifikacji pracowników i kandydatów do pracy,
 • Wsparcie tworzenia nowych miejsc pracy

Szczegółowe informacje można uzyskać w Powiatowym Urzędzie Pracy w Słomnikach.

Wsparcie na poziomie regionalnym

Krakowski Park Technologiczny to jedno z najważniejszych miejsc dla inwestorów w Polsce. Od ponad 20 lat współtworzy warunki dla rozwoju przedsiębiorczości. Skupia się na kilku kluczowych dziedzinach, takich jak nowe technologie informatyczne, biotechnologia.   Od 10 lat prowadzi Inkubator Technologiczny przeznaczony dla początkujących firm z branży IT. Wspiera i inspiruje społeczność startupową organizując szereg wydarzeń: warsztaty, hackatony i konferencje. Firmy planujące nowe inwestycje, mogą liczyć na zwolnienia podatkowe w ramach programu Polska Strefa Inwestycji.

Szczegółowe informacje na temat Polskiej Strefy Inwestycji można znaleźć na: www.biznes.gov.pl/pl/inwestycje

Krakowski Park Technologiczny Sp. z o.o.
ul. Podole 60, 30-394 Kraków
tel.: +48 12 640 19 40 fax: +48 12 640 19 45
e-mail: biuro@kpt.krakow.pl
www.kpt.krakow.pl

Wsparcie na poziomie krajowym

Polska Agencja Inwestycji i Handlu

PAIiH to polski lider w zakresie doradztwa inwestycyjnego, pomaga inwestorom wejść na polski rynek oraz w najlepszy sposób wykorzystać istniejące na nim możliwości. Przeprowadza inwestorów przez wszystkie niezbędne procedury administracyjne oraz prawne występujące w trakcie realizacji projektu, wspiera także firmy, które już działają.

Szczegółowe informacje można znaleźć na: www.paih.gov.pl/pl

Oferta inwestycyjna

Oferta inwestycyjna Miasta i Gminy Skała to niezabudowana opisana numerem ewidencyjnym 3128 działka gruntu, zlokalizowana w miejscowości Skała, gm. Skała, na terenie Strefy Aktywności Gospodarczej.
Otoczenie nieruchomości stanowią tereny zabudowy usługowej oraz usługowo –  produkcyjnej. Działka zlokalizowana jest w pierwszej linii zabudowy, posiada kształt trójkątny, nieokrzesany o  nieistotnych różnicach poziomu. Działka posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej o nawierzchni bitumicznej. Działka jest uzbrojona w niezbędną infrastrukturę techniczną.

Kontakt

Kontakt SAG w Skale

Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Skała Dawid Litwa
tel 12 389 10 98 wew.102 zcaburmistrza@skala.pl
Geodeta Dawid Gąsior
tel 12 389 10 98 wew. 126 geodezja@skala.pl
Podinspektor w Biurze Strategii, Promocji i Rozwoju Gminy mgr Małgorzata Cebulska
tel. 12 389 10 98 wew. 114 malgorzata.cebulska@skala.pl

Odwiedź nas:
Biuro SAG w Skale

ul. Rynek 29, 32-043 Skała
tel. 12 389 10 98 wew. 114 

Ta strona używa plików cookie w celu zapewnienia najwyższej jakości usług. Dalsze korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie oraz akceptację Polityki Prywatności.
Polityka Prywatności
O ciasteczkach
AKCEPTUJĘ