Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Cyfrowa Gmina

W związku z ogłoszeniem: Konkursu Grantowego Cyfrowa Gmina – Oś V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia – REACT-EU, Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia, w ramach Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020, Gmina Skała przeprowadziła inwentaryzację posiadanych obecnie zasobów, sprzętu i oprogramowania IT. Inwentaryzacja pozwoliła na wskazanie najważniejszych kierunków rozwoju cyfrowego, które pozwolą na wzmocnienie cyberbezpieczeństwa posiadanej infrastruktur IT. Wyniki przeprowadzonej inwentaryzacji jednoznacznie pokazują, że realizacja projektu będzie mieć bezpośredni wpływ na rozwój cyfrowy Gminy Skała oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia, czym doskonale wpisuje się w założenie – cele oraz efekty organizowanego konkursu. Przeprowadzona analiza zasobów pokazała, że Jednostki Podległe Gminie są w odpowiednio wyposażone w sprzęt IT, niestety jednocześnie uwydatniła braki bezpośrednio w Urzędzie Gminy. Braki które powinny być jak najszybciej uzupełnione. W chwili obecnej największym problemem są przestarzałe komputery bez dostępu do kontrolera domeny, systemu do backup danych, a także narzędzi do pracy zdalnej. W związku z powyższym Gmina Skała w ramach w/w konkursu zamierza zakupić: 1. Komputery przenośne dla Urzędu typu laptop z systemem operacyjnym. 2. Komputery stacjonarne z systemem operacyjnym. 3. Monitory panoramiczny. 4. Oprogramowanie zabezpieczające do komputerów (antywirus). 5. Replikatory portów. 6. Serwer. 7. Oprogramowanie do serwera (system operacyjny, licencje CAL). 8. NAS do backupu danych z 5 dyskami 8TB. 9. Switch 24P. 10. Urządzenie wielofunkcyjne. 11. Router Zyxel 210 z modemem 4G (wydatek już poniesiony). 12. Tablet do pracy zdalnej. W chwili obecnej Gmina Skała posiada 48 aktywnych stacji roboczych (stanowisk komputerowych dla pracowników). Niestety, aż 23 z nich składają się z bardzo starych komputerów z niewspieranym systemem operacyjnym, a co za tym idzie podatnym na różnego rodzaju ataki zewnętrzne. W związku z coraz częstszą pracą zdalną, Gmina decyduję się na zakup w ich miejsce 19 komputerów przenośnych z replikatorami portów i 4 komputerów stacjonarnych. Modernizacji wymaga również łącznie 30 szt. monitorów niezbędnych do wydajnej, bezpiecznej, jednoczesnej pracy na kilku systemach, w tym wideorozmów prowadzonych w tym samym czasie. Oprócz tego, 33 stacje robocze nie posiadają oprogramowania antywirusowego. Jak widać te stacje robocze wymagają natychmiastowej modernizacji. Najważniejszym do wdrożenia przedmiotem projektu jest zakup i wdrożenie Kontrolera Domeny – serwera wraz z niezbędnym oprogramowaniem zarządzającym (system operacyjny, licencja CAL) oraz przystosowanie stacji roboczych do tegoż systemu. Dzięki temu możliwe będzie zcentralizowane zarządzania stacjami roboczymi na terenie Urzędu. Oprócz kontrolera domeny niezbędny jest zakup i wdrożenie systemu backupowego, tj. NAS-a z dyskami 8TB, zapewniającego zewnętrzne źródło backupu danych, oraz Switcha. Efektem wdrożenia będzie m. innymi : – wymuszenie zmiany haseł przez użytkowników (np. co 30 dni) – zapewnienie odpowiedniej jakości haseł dostępowych (np. 8 znaków ) – spójność zarządzania stacjami roboczymi – wprowadzenie kont domenowych o obniżonych uprawnieniach – wykreowanie volumenów dedykowanych dla odseparowanych departamentów – zapewnienie bezpieczeństwa podczas ew. instalacji oprogramowania zewnętrznego – zapewnienie redundancji backupu danych – poprzez zewnętrzny system archiwizacji – zapewnienie administracji domeną na poziomie sysadmina – usunięcie rozproszonej odpowiedzialności i przekazanie jej w jedno miejsce – odseparowanie i uporządkowanie struktury dysków sieciowych – poprzez proces migracyjny do nowych sieciowych lokalizacji Do osiągnięcie w/w celu niezbędne będzie zakupienie infrastruktury serwerowej z oprogramowaniem oraz jej zainstalowanie i wdrożenie. W dobie epidemii COVID SARS-CoV-2, coraz częściej Gmina musi mierzyć się z pracą zdalną. Celem umożliwienia tej formy pracy, zaplanowano dodatkowo zakup jednego tabletu, który również będzie wykorzystywany do pracy zdalnej – wideokonferencji. Wymiana stacji roboczych, stworzenie kontrolera domeny z odpowiednim backupem danych i wdrożenie narzędzi do pracy zdalnej, te rzeczy mają bezpośredni wpływ na rozwój cyfrowy Gminy Skała oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia Urzędu i jego pracowników. Aby mieć pewność, że Gmina zakupi sprzęt, który odpowiada jej potrzebom, do pomocy w przygotowaniu opisu przedmiotu zamówienia zostanie zatrudniona firma doradcza, która będzie miała za zadanie wsparcie Gminy na tym etapie realizacji projektu. Ostatnim elementem projektu jest diagnoza cyberbezpieczeństwa realizowana przez certyfikowany podmiot zewnętrzny, która zostanie przeprowadzona do 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy na powierzenie Grantu, zgodnie z zasadami niniejszego projektu. Projekt zostanie zrealizowany zgodnie z przyjętymi w regulaminie ramami czasowymi: – Rozpoczęcie projektu: Z dniem podpisania umowy o przyznanie Grantu – Zakończenie projektu: W ciągu 18 miesięcy od dnia wejścia w życie Umowy o powierzenie Grantu, jednak nie później niż do 30-09-2023 r. Za datę zakończenia Projektu Grantowego rozumie się datę zaakceptowania przez Operatora końcowego rozliczenia Projektu Grantowego przez Gminę Skała. Gmina Skała wykażę i utrzyma efekty powstałe w ramach realizacji projektu przez okres 2 lat od dnia zakończenia projektu. Za wykazanie i utrzymanie efektów odpowiedzialny będzie Koordynator Projektu – pracownik Gminy Skała. Aby utrzymanie trwałości i efektów realizowanego projektu było możliwe opracowano procedurę, wg której: – Wszystkie dostawy sprzętu i oprogramowani będą potwierdzone protokołami odbioru, – Wszystkie usługi doradcze czyli, przygotowanie Opisu Przedmiotu Zamówienia, oraz wykonanie diagnozy cyberbezpieczeństwa zostanie potwierdzone protokołem odbioru. Koordynator Projektu sporządzał będzie cykliczne raporty z życia realizowanego projektu od jego rozpoczęcia, aż po zakończenie trwałości (2 lata od dnia zakończenia projektu), w których znajdą się wszystkie najważniejsze informacje dotyczące realizacji celów projektu.

Ta strona używa plików cookie w celu zapewnienia najwyższej jakości usług. Dalsze korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie oraz akceptację Polityki Prywatności.
Polityka Prywatności
O ciasteczkach
AKCEPTUJĘ