MENU

Jakość powietrza

Airly

Ekointerwencja

Czyste Powietrze

Rozlicz PIT

NGO

ngo

Stan powietrza

stan powietrza

Odwiedziło nas

  • 7 012 844

Komunikaty

  • Dodany przez: Administrator
  • Aktualności
  • 14 lipiec 2020
  • Zmodyfikowano: 14 lipiec 2020

Rekrutacja do Projektu „Ciekawszy rozdział Bajki – wsparcie rodziców powracających na rynek pracy poprzez zapewnienie opieki dzieciom w samorządowym żłobku Bajka na terenie Miasta i Gminy Skała”

Rekrutacja do Projektu „Ciekawszy rozdział Bajki – wsparcie rodziców powracających na rynek pracy poprzez zapewnienie opieki dzieciom w samorządowym żłobku Bajka na terenie Miasta i Gminy Skała”  dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 8 Oś Priorytetowa Rynek pracy, Działanie 8.5 Wsparcie na rzecz łączenia życia zawodowego z prywatnym.

Dokumenty rekrutacyjne należy złożyć zgodnie z Regulaminem Rekrutacji w dniach 14-27 lipca 2020 roku.

Dyżur tłumacza języka migowego zostaje ustalony na 17 i 24 lipca w godzinach 10:00-12:00. Spotkanie będzie prowadzone za pomocą aplikacji zoom. Osoby potrzebujące wsparcia proszone są o kontakt sms z tłumaczem : Marta Majda 695 959 022

Rodzice, którzy złożyli dokumenty  przed ogłoszeniem rekrutacji biorą w niej udział pod warunkiem dostarczeniu oświadczenia o zapoznaniu się z aktualnym Regulaminem Rekrutacji oraz  aktualnego oświadczenia o statusie na rynku pracy (wraz z załącznikami określonymi w regulaminie).

Kontakt z sprawie rekrutacji:

zlobek@skala.pl
Tel: 883 744 133

Załączniki: