Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

II Konferencja informacyjna podsumowująca projekt ”Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej oraz montaż instalacji fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej Gminy Skała”

W dniu 22 marca 2017 r. o godz. 13.00 w budynku Hali Widowiskowo – Sportowej w Skale przy ul. Ks. St. Połetka 34 odbyła się II Konferencja informacyjna podsumowująca projekt ”Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej oraz montaż instalacji fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej Gminy Skała”.

II Konferencja informacyjna została przeprowadzona w ramach promocji projektu pn. ”Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej oraz montaż instalacji fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej Gminy Skała” współfinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009 – 2014 w ramach Programu Operacyjnego PL04 ”Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii”.

Konferencja wchodzi w zakres prac realizowanych w ramach promocji w/w projektu tj.

1) Konferencje informacyjne:

a) I Konferencja informacyjna otwierająca projekt,

b) II Konferencja informacyjna podsumowująca projekt.

2) Wykonanie plakatów i ulotek:

a) Plakaty i ulotki,

b) Plakaty i ulotki.

3) Wykonanie Spaceru wirtualnego po sześciu budynkach użyteczności   publicznej  Gminy Skała

Na Konferencji obecni byli Pan Tadeusz Durłak – Burmistrz Miasta i Gminy Skała, Pani Jolanta Penkala – Przewodnicząca Rady Miejskiej w Skale, Radni Rady Miejskiej w Skale, Przedstawiciele budynków użyteczności publicznej objętych projektem tj. Dyrektorzy Szkół Podstawowych w Gminie Skała, Dyrektor Administracji Szkół Gminy Skała. Swoją obecnością na Konferencji zaszczycili również przedstawiciele Urzędu Miasta i Gminy Skała, Dyrektor Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji wraz z Kierownikiem Hali Widowiskowo – Sportowej, przedstawiciel Wykonawcy firmy ”PASO”, która zrealizowała zadanie ”Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Skała” ramach projektu ”Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej oraz montaż instalacji fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej Gminy Skała”.

II Konferencja informacyjna odbyła się zgodnie z programem Konferencji zamieszczonym na zaproszeniach oraz na stronie głównej Gminy Skała www.skala.pl. Konferencję otworzył Burmistrz Miasta i Gminy Skała Tadeusz Durłak, który powitał przybyłych gości, opowiedział o etapach realizacji projektu ”Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej oraz montaż instalacji fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej Gminy Skała” oraz wyraził swoje zadowolenie z dotychczasowych efektów uzyskanych dzięki realizacji prac w ramach projektu.

Następnie głos zabrała Pani Patrycja Zielińska – przedstawiciel firmy VIS- Media, specjalista w zakresie promocji projektów dot. Termomodernizacji współfinansowanych  ze środków funduszy EOG, która przypomniała najważniejsze informacje odnośnie funduszy Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego: czym są,  jakie Państwa są ich beneficjentami, jakie są zasady przyznawania środków, obszary priorytetowe owych funduszy. Goście uzyskali również informacje odnośnie Programu PL04 ”Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii”. Z owego Programu Gmina Skała uzyskała dofinansowanie na realizację w/w projektu. Całość omówionego tematu zaprezentowano w formie prezentacji multimedialnej. Treść prezentacji została wydrukowana i dołączona jako materiał konferencyjny wraz z innymi materiałami promującymi fundusze EOG dostępnymi dla gości podczas Konferencji. Programu PL04 ”Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii”. Pani Patrycja omówiła założenia i cele projektu ”Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej oraz montaż instalacji fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej Gminy Skała”. Przypomniała o zawarciu umowy pomiędzy Gminą Skała, a Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach projektu ”Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej oraz montaż instalacji fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej Gminy Skała” oraz o zakresie prac przewidzianych w projekcie. W ramach realizacji projektu podpisano umowy na:

  • wykonanie inwestycji pod nazwą ”Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Skała” z Firmą Handlowo-Usługową ”Paso” Sośnierz Paweł z Wolbromia– 18 lipca 2016 r.,
  • dostawę i montaż 4 instalacji fotowoltaicznych dla budynków użyteczności publicznej Gminy Skała tj. Szkoła Podstawowa w Minodze, Szkoła Podstawowa w Cianowicach, Przedszkole Samorządowe w Skale, Budynek Administracji Szkół Gminy Skała z firmą A&B Solarcompany Sp. Z o.o. Z Poznania – 24 lutego 2017 r.

W trakcie Konferencji, w ramach prezentacji omówiono zakres prac, zaprezentowano kilka informacji technicznych odnośnie wykonania 4 instalacji fotowoltaicznych, wyświetlono zdjęcia budynków przed i po termomodernizacji, a także zdjęcia zamontowanych modułów fotowoltaicznych. Efekty prac można było podziwiać na plakatach i ulotkach będących elementem spotkania. Po przerwie kawowej został zaprezentowany Spacer wirtualny po sześciu budynkach użyteczności publicznej – link do Spaceru pojawi się w najbliższym czasie na oficjalnej stronie Gminy Skała. Po części merytorycznej nastąpiła dyskusja wśród przybyłych gości oraz podziękowania ze strony Pana Burmistrza i przedstawicieli Szkół i Administracji dla Wykonawców inwestycji objętych w/w projektem.

Za w/w działania promocyjne w tym organizację II Konferencji informacyjnej podsumowującej projekt odpowiedzialny jest Wykonawca – firma VIS-Media sc Grzegorz Kamiński, Iwona Kamińska z siedzibą: ul. Złota 7, 87-165 Wielka Nieszawka. Usługę cateringową zapewniła firma Michał Doniek, Mała Gastronomia „ZAPIECEK”.

Plakat Konferencja

 

0 Komentarzy

Brak komentarzy

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Ta strona używa plików cookie w celu zapewnienia najwyższej jakości usług. Dalsze korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie oraz akceptację Polityki Prywatności.
Polityka Prywatności
O ciasteczkach
AKCEPTUJĘ