Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Podsumowanie Programu edukacyjnego pn. „Edukacja o ochronie powietrza. Kampania edukacyjna w szkołach w Gminie Skała” zrealizowanego w 2017 roku przez Gminę Skała

wfos edu o ochronie herb gmina edu o ochronie

 

Podsumowanie Programu edukacyjnego pn. „Edukacja o ochronie powietrza. Kampania edukacyjna w szkołach w Gminie Skała” zrealizowanego w 2017 roku przez Gminę Skała

W dniu 31.01.2017r. Gmina Skała złożyła w konkursie dotacyjnym na zadania nieinwestycyjne z zakresu edukacji ekologicznej do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie wniosek na zadanie pn. „Edukacja o ochronie powietrza. Kampania edukacyjna w szkołach w Gminie Skała”. Decyzją Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie z dnia 1.03.2017r. Gmina Skała otrzymała dotację na ww. zadanie, stanowiącą ok. 80% wartości zadania. Wartość wykonanego zadania: 36 397,30 zł. Adresatami projektu były dzieci przedszkolne, uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu Gminy Skała tj. Szkoły Podstawowe w Skale, Cianowicach, Minodze, Smardzowicach, Szczodrkowicach, Przedszkole Samorządowe w Skale oraz Gimnazjum w Skale.

W ramach projektu edukacji ekologicznej w placówkach oświatowych na terenie Gminy Skała podjęto następujące działania:

 1. Przeprowadzono edukację w szkołach w formie spektakli teatralnych pt. „SmoG Wawelski”.
 2. Zorganizowano akcję „Oddaj śmieci weź sadzonkę” w ramach której rozdano sadzonki drzewek i krzewów w zamian za odpady.
 3. Zorganizowano edukację wyjazdową na ścieżkach ekologicznych/edukacyjnych w Centrum Ekologicznym w Baryczy i w Ekologicznej Spalarni Odpadów w Krakowie.
 4. Przeprowadzono edukację w formie warsztatów / prelekcji w przedszkolu, szkołach, oddziałach gimnazjalnych.
 5. Zorganizowano imprezę plenerową pn. Happening ekologiczny o tematyce ochrony powietrza.
 6. Wydano foldery, plakaty, ulotki edukacyjne o tematyce dotyczącej ochrony powietrza.
 7. Wykonano drobne gadżety edukacyjne dla dzieci ( notesy/notatniki, magnesy na lodówkę).
 8. Zakupiono pomoce naukowe dla szkół w ramach nagród za udział w projekcie.

Opis:

 1. Edukacja w szkołach w formie spektakli teatralnych pt. „SmoG Wawelski”.

W ramach projektu Studio Małych Form Teatralnych „Sztuka” wystawiło w maju w dniach: 26 – 30.05.2017r.  sztukę teatralną pt. „SmoG Wawelski” w 6 placówkach oświatowych. Odbyło się 10 występów. W tej formie edukacji uczestniczyło 815 uczniów szkół podstawowych i przedszkola.

edu o ochronie1

edu o ochronie2

edu o ochronie3

edu o ochronie4

edu o ochronie5

 1. Akcja „Oddaj śmieci weź sadzonkę” w ramach której rozdano sadzonki drzewek i krzewów w zamian za odpady.

Podczas pikników rodzinnych / ekologicznych  szkolnych w maju i czerwcu w przedszkolu, szkołach rozdawano sadzonki drzewek i krzewów. Każde dziecko mogło otrzymać nieodpłatnie sadzonkę drzewa lub krzewu jeśli oddało 10-30 plastikowych butelek. W ramach akcji rozdano 500 sadzonek. Uczestnicy oddali pokaźną stertę odpadów z tworzyw sztucznych. Akcja cieszyła się dużym zainteresowaniem.

edu o ochronie6

edu o ochronie7

 1. Edukacja wyjazdowa na ścieżkach ekologicznych/edukacyjnych w Centrum Ekologicznym w Baryczy i w Ekologicznej Spalarni Odpadów w Krakowie.

W ramach zadania zorganizowano edukację ekologiczną wyjazdowa polegającą na wyjazdach zorganizowanych grup dzieci i młodzieży na ścieżki edukacyjne do obiektów: Centrum Ekologiczne w Baryczy, Ekologicznej Spalarni Odpadów w Krakowie.

Centrum Ekologiczne w Baryczy: 6, 7, 8, 9 czerwca 2017r.

Odbyło się 4 wyjazdy.

Łącznie uczestniczyło w zajęciach 85 dzieci ze szkół w Gminie Skała.

Ekologiczna Spalarnia Odpadów w Krakowie: 6, 7, 11, 12 wrzesień 2017r.

Odbyło się 7 wyjazdów:

Łącznie  uczestniczyło w zajęciach 278 uczniów ze szkół podstawowych i klas gimnazjalnych w Gminie Skała.

edu o ochronie8

edu o ochronie9

edu o ochronie10

edu o ochronie11

edu o ochronie12

 1. Edukacja w formie warsztatów / prelekcji w przedszkolu, szkołach.

We wszystkich placówkach oświatowych przeprowadzone zostały zajęcia/warsztaty edukacyjne o tematyce dotyczącej ochrony powietrza. Łącznie 40 godzin. W zajęciach uczestniczyło łącznie 850 uczniów i dzieci z przedszkola.   

Warsztaty odbyły się w dniach: 22 – 29 wrzesień 2017r.

edu o ochronie13

edu o ochronie14

edu o ochronie15

 1. Impreza plenerowa pn. Happening ekologiczny o tematyce ochrony powietrza.

Happening odbył się na Rynku w Skale w dniu 13.09.2017r. . W wydarzeniu uczestniczyły dzieci ze wszystkich szkół w Gminie Skała oraz mieszkańcy. Happening przygotował i prowadził Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk. Dzieci i młodzież miały możliwość zapoznania się z różnymi modelami, urządzeniami ściśle związanymi z problematyką ochrony powietrza oraz w ciekawy sposób zostały zapoznane w zagadnieniami dotyczącymi ochrony powietrza. Poprzez przekazywaną przez prowadzących wiedzę, podczas krótkich ciekawych warsztatów dzieci podniosły świadomość ekologiczną. Podczas wydarzenia rozdawane były również ulotki, foldery, oraz gadżety ekologiczne wydane i opracowane  w ramach zadania. Podczas wydarzenia odbył się również pokaz kotłów, ich funkcjonowania, pokaz produkcji pelletu itp. 

edu o ochronie16

edu o ochronie17

edu o ochronie18

edu o ochronie19

edu o ochronie20

edu o ochronie21

edu o ochronie22

edu o ochronie23

edu o ochronie24

edu o ochronie25

edu o ochronie26

edu o ochronie27

 1. Wydano foldery, plakaty, ulotki edukacyjne o tematyce dotyczącej ochrony powietrza.

Foldery, ulotki zostały rozdane podczas happeningu ekologicznego jak również przekazane wszystkim placówkom oświatowym dla wszystkich dzieci w celu wykorzystania podczas zajęć z zakresu ekologii jako materiały pomocnicze, przekazane do innych obiektów publicznych. Plakaty zostały przekazane placówkom oświatowym, zawieszone na tablicach ogłoszeń, zamieszczone w innych obiektach publicznych.   

Wydano: Foldery edukacyjne: „Edukacja o ochronie powietrza”: 1500 szt,

                Ulotki edukacyjne „Ekolekcja o ochronie powietrza”: 3000 szt

                Plakaty edukacyjne „ Czyste powietrze – ważna sprawa”: 100 szt         

edu o ochronie28

 1. Wykonano drobne gadżety edukacyjne dla dzieci ( notesy/notatniki, magnesy na lodówkę).

Notesy/notatniki, magnesy na lodówkę zostały rozdane podczas happeningu ekologicznego jak również przekazane wszystkim placówkom oświatowym dla wszystkich dzieci.  

Wykonano: Notesy/notatniki – 1500 szt,

                   Magnesy na lodówkę – 1500 szt.

edu o ochronie29

 1. Zakup pomocy naukowych/dydaktycznych dla szkół w ramach nagród za udział w projekcie.

Każda placówka oświatowa (7) uczestnicząca w projekcie otrzymała w ramach nagrody za uczestnictwo pomoce dydaktyczne/ naukowe, które posłużą do doposażenia pracowni szkolnych w zależności od zapotrzebowania każdej placówki. Były to m.in. mikroskopy, zestawy laboratoryjne, modele przestrzenne, klocki, gry edukacyjne, kompasy, lornetki, zestawy doświadczalne itp.

edu o ochronie30

edu o ochronie31

edu o ochronie32

Podsumowanie Zadania:

Zrealizowane zadanie współfinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie oraz Gminę Skała pn. „Edukacja o ochronie powietrza. Kampania edukacyjna w szkołach w Gminie Skała” przyczyniło się do podniesienia świadomości ekologicznej dzieci, młodzieży oraz dorosłych mieszkańców Gminy Skała poprzez ciekawe wydarzenia, wydane publikacje edukacyjne, warsztaty ekologiczne w placówkach oświatowych oraz w obiektach pozaszkolnych. Dzieci i młodzież czynnie i chętnie uczestniczyły i włączały się w działania. Zaplanowane i zrealizowane zadania cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.

0 Komentarzy

Brak komentarzy

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Ta strona używa plików cookie w celu zapewnienia najwyższej jakości usług. Dalsze korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie oraz akceptację Polityki Prywatności.
Polityka Prywatności
O ciasteczkach
AKCEPTUJĘ