MENU

Jakość powietrza

Airly

Ekointerwencja

Czyste Powietrze

Rozlicz PIT

NGO

ngo

Stan powietrza

stan powietrza

Odwiedziło nas

  • 6 983 613

Komunikaty

  • Dodany przez: Administrator
  • 5 sierpień 2016

Usuwaj wyroby zawierające azbest zgodnie z obowiązującymi przepisami

Zawiadomienie

Burmistrz Miasta i Gminy Skała w związku z pismem Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla powiatu krakowskiego – ziemskiego znak: PINB-0712/55/3785/8/16 informuje:
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego otrzymuje sygnały o pojawiających się przypadkach wykonywania robót budowlanych polegających na usuwaniu wyrobów zawierających azbest bez zachowania warunków określonych w obowiązujących przepisach.

W związku z powyższym Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego informuje, że prace polegające na usuwaniu wyrobów zawierających azbest powinny być wykonywane wyłącznie z zachowaniem wymagań Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 roku w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest – Dziennik Ustaw z 2004 roku, nr 71, poz. 649 z późn. zmianami .