MENU

Jakość powietrza

Airly

Ekointerwencja

Czyste Powietrze

Rozlicz PIT

NGO

ngo

Stan powietrza

stan powietrza

Odwiedziło nas

  • 6 983 582

Komunikaty

  • Dodany przez: Administrator
  • Aktualności
  • 10 maja 2019
  • Zmodyfikowano: 10 maja 2019

Ogłoszenie o przyjęciu Uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego ws. „Programu ochrony środowiska przed hałasem dla woj. małopolskiego”

Sejmik Województwa Małopolskiego przyjął Uchwałę Nr VII/63/19 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 25 marca 2019r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/494/09 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 3 lipca 2009r. w sprawie „Programu ochrony środowiska przed hałasem dla woj. małopolskiego”.

Treść przyjętego Dokumentu wraz z treścią uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego zawierającej uzasadnienie są dostępne na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego pod linkiem:  https://bip.malopolska.pl/umwm,a,1580561,uchwala-nr-vii6319-sejmiku-wojewodztwa-malopolskiego-z-dnia-25-marca-2019r-w-sprawie-zmiany-uchwaly-.html
 

Ww. Program wraz z treścią uchwały opublikowany został 15 kwietnia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego, pod linkiem: http://edziennik.malopolska.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2019&poz=3021