MENU

Jakość powietrza

Airly

Ekointerwencja

Czyste Powietrze

Czyste Powietrze

czystepowietrze

Rozlicz PIT

NGO

ngo

Stan powietrza

stan powietrza

Odwiedziło nas

  • 8 940 370

Komunikaty

  • Dodany przez: Administrator
  • Aktualności
  • 14 październik 2016
  • Zmodyfikowano: 14 październik 2016

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu: Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Skała

OBWIESZCZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu:

Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Skała.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Skała zawiadamia:

Działając na podstawie art. 26 i art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 19 ust. 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 1059)

o wyłożeniu do wglądu publicznego:

„Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Skała”.

 

Powyższy dokument wyłożony jest do wglądu na okres 21 dni, tj. od 15.10.2016 r. do 4.11.2016 r.

Dokument jest dostępny w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Skała – pokój 21 w godzinach pracy Urzędu, na stronie internetowej urzędu www.skala.pl, oraz w BIP Urzędu Miasta i Gminy Skała, link: http://bip.malopolska.pl/umigskala/Article/id,240640.html.

 

Osoby i jednostki organizacyjne zainteresowane zaopatrzeniem w ciepło, energię elektryczną
i paliwo gazowe na obszarze gminy mają prawo składać zastrzeżenia i uwagi.

Uwagi proszę składać osobiście, w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy lub przesłać na adres:

Urząd Miasta i Gminy
Rynek 29
32-043 Skała

lub drogą mailową na adres:

pgn.skala@gmail.com

skala@skala.pl

lub bezpośrednio do Wykonawcy:

Ecovidi Piotr Stańczuk
Ul. Łukasiewicza 1, lok.303,
31-429 Kraków

 

Załączniki:

Obwieszczenie burmistrza w sprawie wyłożenia do publicznego wglądu

Projekt założeń Skala