Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej na wymianę kotłów w ramach programu PONE

Skała, dn. 25.01.2018r.

GS.6220.3.1.2018                                                                                         

Nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej na wymianę kotłów w ramach programu PONE

 

Gmina Skała ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej do inwestycji służących ochronie powietrza polegających na wymianie systemów ogrzewania realizowanych na terenie Gminy Skała w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla zadania pn. ”Program Ograniczenia Niskiej Emisji w 2018 r. – Gmina Skała” ze środków pochodzących z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie oraz ze środków budżetu Gminy Skała.

Gmina Skała planuje złożenie wniosku do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie w ramach ogłoszonego naboru  wniosków na rok 2018 w ramach Programu „Dofinansowanie zadań ze środków WFOŚiGW w Krakowie realizowanych przez Gminę w ramach  Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie województwa małopolskiego”. Termin ostateczny składania wniosków do WFOŚiGW w Krakowie – do 30.03.2018 r. Elementem przygotowania dokumentacji do WFOŚiGW  jest złożenie indywidualnego wniosku przez mieszkańca zainteresowanego dofinansowaniem do wymiany starego źródła ciepła na ekologiczne. Złożenie niniejszego wniosku nie jest jednoznaczne z przystąpieniem do realizacji Programu PONE przez Gminę Skała.

Warunkiem uzyskania dotacji jest rzeczywiste ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza w wyniku dokonanej inwestycji, polegającej na likwidacji pieców węglowych, kotłów starej generacji opalanych węglem, kotłowni koksowo – węglowych, zwanych dalej „źródłem ciepła opalanym paliwem stałym” oraz trwałym ich zastąpieniu przez nowe źródło ciepła w postaci:

a) ogrzewania gazowego,
b) ogrzewania węglowego spełniającego normy „Ekoprojektu” .

Termin składania wniosków od zainteresowanych mieszkańców

od dnia 29.01.2018r. do 28.02.2018r.

w godzinach pracy Urzędu na Dzienniku Podawczym Urzędu Miasta i Gminy Skała, Rynek 29, 32-043 Skała.

Przed uzupełnieniem wniosku zaleca się zapoznanie się z  Regulaminem ”Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie województwa małopolskiego” umieszczonego na stronie internetowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, który określa ramy programu przygotowywanego przez Urząd Miasta i Gminy Skała. 

 

Podjęcie przez Gminę Skała działań w tym zakresie jest uwarunkowane pozytywnym rozpatrzeniem wniosku o dofinansowanie przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Finansowanie działań w ramach Programu PONE nastąpi w 2018 r. Inwestycja musi zostać zakończona i rozliczona w 2018 roku.

Zawarcie umowy z Beneficjentami nastąpi pod warunkiem podpisania umowy przez Gminę Skała z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

Liczba inwestycji jest ograniczona z uwagi na przeznaczone na ten cel środki finansowe.

Wypełniony wniosek proszę dostarczyć w wersji papierowej do Urzędu Miasta i Gminy w Skale. Uprawnionymi do składania wniosków o udzielenie dotacji są osoby fizyczne, będące właścicielami, współwłaścicielami lub najemcami budynku mieszkalnego zlokalizowanego na terenie Gminy. Przy wyborze wniosków do Programu PONE liczyć się będzie data wpływu na Dziennik Podawczy Urzędu Miasta i Gminy.

Wszelkich informacji udziela Referat Geodezji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta i Gminy Skała pokój 21, 16 tel. 12 389 10 98 wew. 121, 120.

W przypadku nie przyznania dofinansowania przez WFOŚiGW w Krakowie dla Gminy Skała, złożone deklaracje będą podstawą dla zainteresowanych do zakwalifikowania do gminnego programu dofinansowania, którego zasady zostały określone w Regulaminie będącym załącznikiem do Uchwały Nr XXXVII/283/17 Rady Miejskiej w Skale z dnia 29 sierpnia 2017r. dotycz.  udzielania dotacji na dofinansowanie ze środków budżetu Gminy Skała wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych położonych na terenie Gminy Skała.

 

 

 

0 Komentarzy

Brak komentarzy

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Ta strona używa plików cookie w celu zapewnienia najwyższej jakości usług. Dalsze korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie oraz akceptację Polityki Prywatności.
Polityka Prywatności
O ciasteczkach
AKCEPTUJĘ