MENU

Jakość powietrza

Airly

Ekointerwencja

Czyste Powietrze

Rozlicz PIT

NGO

ngo

Stan powietrza

stan powietrza

Odwiedziło nas

  • 6 983 577

Komunikaty

  • Dodany przez: Administrator
  • Aktualności
  • 17 marca 2017
  • Zmodyfikowano: 17 marca 2017

Informacja – Aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Skała

Gmina Skała przystąpiła do aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Skała. Aktualizacja dokumentu ma na celu rozszerzenie rzeczowe zakresu zadań, które zostały przewidziane do realizacji w okresie obowiązywania PGN. Rozszerzone zostaną zadania w Działaniu 3. Gminny program dofinansowania do wymiany niskosprawnych kotłów oraz montaż instalacji OZE – Budownictwo mieszkaniowe. Aktualizacja wiąże się z ponownym przeliczeniem efektów ekologicznych, uzyskaniem opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska i Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego ws. strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla opracowanej aktualizacji PGN, wprowadzeniem zmian w  harmonogramie rzeczowo-finansowym oraz uzyskaniem pozytywnej opinii dla dokumentu przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

Wprowadzenie zmian poprzez aktualizację pozwoli na efektywne wykorzystanie środków pomocowych w tym zakresie.