MENU

NGO

ngo

Stan powietrza

stan powietrza

CO, GDZIE, KIEDY?

Odwiedziło nas

  • 4 787 137

Komunikaty

  • Dodany przez: Administrator
  • Aktualności
  • 17 marca 2017
  • Zmodyfikowano: 28 marca 2017

Gminny Program Rewitalizacji Gminy Skała przyjęty

W dniu 13  marca 2017 r. Gminny Program Rewitalizacji Gminy Skała na lata 2017-2023 został przyjęty w drodze Uchwały nr XXXII/235/17 Rady Miejskiej w Skale.

Dziękujemy wszystkim osobom zaangażowanym w jego powstawanie na każdym etapie prac. Obecnie Gmina Skała wystąpiła z wnioskiem o wpisanie programu do wykazu programów rewitalizacji gmin województwa małopolskiego. Wpisanie Gminnego Programu Rewitalizacji na listę umożliwi Gminie Skała staranie się o środki zewnętrzne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 w ramach 11. Osi Priorytetowej Rewitalizacja przestrzeni regionalnej, Działanie 11.2 Odnowa obszarów wiejskich.

Wykonawcą Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Skała jest Centrum Doradztwa Strategicznego s.c. z Krakowa.

Gminny Program Rewitalizacji Gmina Skała powstał w ramach realizacji zadania współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

Załączniki: