MENU

Jakość powietrza

Airly

Ekointerwencja

Czyste Powietrze

Czyste Powietrze

czystepowietrze

Rozlicz PIT

NGO

ngo

Stan powietrza

stan powietrza

Odwiedziło nas

  • 8 970 362

Komunikaty

  • Dodany przez: Administrator
  • Aktualności
  • 17 marzec 2017
  • Zmodyfikowano: 2 kwiecień 2020

Gminny Program Rewitalizacji Gminy Skała przyjęty

a

W dniu 13  marca 2017 r. Gminny Program Rewitalizacji Gminy Skała na lata 2017-2023 został przyjęty w drodze Uchwały nr XXXII/235/17 Rady Miejskiej w Skale.

Dziękujemy wszystkim osobom zaangażowanym w jego powstawanie na każdym etapie prac. Obecnie Gmina Skała wystąpiła z wnioskiem o wpisanie programu do wykazu programów rewitalizacji gmin województwa małopolskiego. Wpisanie Gminnego Programu Rewitalizacji na listę umożliwi Gminie Skała staranie się o środki zewnętrzne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 w ramach 11. Osi Priorytetowej Rewitalizacja przestrzeni regionalnej, Działanie 11.2 Odnowa obszarów wiejskich.

Wykonawcą Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Skała jest Centrum Doradztwa Strategicznego s.c. z Krakowa.

Gminny Program Rewitalizacji Gmina Skała powstał w ramach realizacji zadania współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

Gminny Program Rewitalizacji Gmina Skała powstał w ramach realizacji zadania współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

Na opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Gmina Skała pozyskała dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej. Dotacja współfinansowana w 85% ze środków Unii Europejskiej, Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz w 15% z budżetu państwa.

Projekt został zrealizowany w okresie od 1 lipca 2016 r. do 10 lipca 2017 r.

Całkowita wartość projektu wyniosła 68 282,03 zł.

Wartość otrzymanej dotacji 61 453,82 zł

Załączniki: