MENU

Jakość powietrza

Airly

Ekointerwencja

Czyste Powietrze

Czyste Powietrze

czystepowietrze

Rozlicz PIT

NGO

ngo

Stan powietrza

stan powietrza

Odwiedziło nas

  • 8 970 106

Komunikaty

  • Dodany przez: Administrator
  • Aktualności
  • 2 październik 2020
  • Zmodyfikowano: 2 październik 2020

Realizacja zadań z zakresu ochrony powietrza – ankieta

Skała, dn. 24.09.2020r.

GS.6220.2.17.2020.BDG

 

Szanowni Państwo,

W związku z realizacją zadań z zakresu ochrony powietrza przez Gminę Skała opracowywana jest zbiorcza informacja dotycząca sposobu ogrzewania budynków na obszarze naszej Gminy. Aby osiągnąć ten cel należy zebrać informacje od właścicieli/ użytkowników poszczególnych budynków na terenie Gminy Skała oraz wprowadzić zebrane dane do Bazy Inwentaryzacji Ogrzewania Budynków w Małopolsce.

Przeznaczoną do wypełnienia ankietę należy wypełnić zgodnie ze stanem faktycznym oraz określić sposób i czas przewidywanej zmiany ogrzewania budynku na ekologiczne.

Pozwoli to na programowanie właściwych działań w przedmiotowym zakresie i ich realizację w przyszłości, tak by odpowiadały potrzebom Mieszkańców.

Proszę również o wypełnianie załączonych ankiet przez Właścicieli, którzy korzystają z ekologicznych źródeł ciepła. Pozwoli to na oszacowanie stanu istniejących źródeł ciepła na terenie naszej Gminy.

Wypełnioną ankietę należy dostarczyć osobiście, listownie lub poprzez sołtysa danej miejscowości do Urzędu Miasta i Gminy Skała, Rynek 29, 32-043 Skała na dziennik podawczy.

 

Dziękuję za wypełnienie ankiety.

Ankieta online
 

Osobą wyznaczoną do kontaktu w sprawie jest:

Beata Domagała-Głowacka – Referat Geodezji Rolnictwa i Ochrony Środowiska,

Godziny pracy: poniedziałek 9.00-17.00, wtorek-piątek 7.00-15.00,

Telefon kontaktowy: 12 389 10 98 wew. 121

Adres e-mail: srodowisko@skala.pl

 

 

 

Załączniki: