Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Ochrona nietoperzy i muraw kserotermicznych w Małopolsce

W roku 2017 Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie rozpoczęła realizację nowego projektu pn.: „Ochrona zagrożonych gatunków i siedlisk chronionych w ramach sieci Natura 2000 w Małopolsce”. Jest on finansowany w ramach działania 2.4. oś priorytetowa II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ). Jego realizacja jest przewidziana do końca 2020 roku, a całkowity koszt wynosi 11 474 385 złotych (z tego  9 753 227,25 zł ze środków Funduszy Europejskich). Projekt ten nakierowany jest na jednoczesną realizację dwóch grup zadań związanych z: 

  • ochroną nietoperzy i ich siedlisk w południowej części województwa małopolskiego, na terenie powiatów: gorlickiego, limanowskiego, nowosądeckiego oraz nowotarskiego,
  • ochroną muraw kserotermicznych wraz z gatunkami występującymi na tych siedliskach – na obszarze powiatu miechowskiego.

Realizowany projekt łączy praktyczną ochronę przyrody z ochroną dziedzictwa kulturowego oraz wartości krajobrazowych i społecznych. Większość zaplanowanych zadań wynika z konieczności realizacji zapisów już obowiązujących lub będących w trakcie ustanawiania planów zadań ochronnych (PZO) dla obszarów Natura 2000.

Planowane efekty ekologiczne projektu:

  • objęcie działaniami ochronnymi 2 typów siedlisk (muraw kserotermicznych – kod 6210 oraz zarośli jałowca na murawach nawapiennych – kod 5130) z załącznika 1 oraz 3 gatunków nietoperzy (podkowiec mały, nocek duży oraz nocek orzęsiony) z załącznika 2 Dyrektywy Siedliskowej,
  • uzyskanie lepszego statusu ochrony siedlisk wspieranych na powierzchni 42,23 ha;

Projekt „Ochrona zagrożonych gatunków i siedlisk chronionych w ramach sieci Natura 2000 w Małopolsce” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko.

Więcej informacji:http://krakow.rdos.gov.pl/chiroksero

0 Komentarzy

Brak komentarzy

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Ta strona używa plików cookie w celu zapewnienia najwyższej jakości usług. Dalsze korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie oraz akceptację Polityki Prywatności.
Polityka Prywatności
O ciasteczkach
AKCEPTUJĘ