MENU

Jakość powietrza

Airly

Ekointerwencja

Czyste Powietrze

Rozlicz PIT

NGO

ngo

Stan powietrza

stan powietrza

Odwiedziło nas

  • 6 983 613

Komunikaty

  • Dodany przez: Administrator
  • Aktualności
  • 29 maja 2018
  • Zmodyfikowano: 29 maja 2018

Możliwość dofinansowania wymiany kotła grzewczego węglowego na kocioł gazowy lub olejowy

Możliwość dofinansowania wymiany kotła grzewczego węglowego na kocioł gazowy lub olejowy.

Oferta Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie dla osób fizycznych.

W dniu 10 maja 2018 r. Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie podpisał umowy określające współpracę w 2018 r. w zakresie udzielania dotacji ze środków Funduszu na częściowe spłaty kapitału kredytów bankowych udzielanych na inwestycje w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowane na terenie województwa małopolskiego z następującymi bankami:

  1. Bankiem Ochrony Środowiska S.A.,
  2. Bankiem Spółdzielczym w Jordanowie.

W ramach ww. umów wymienione Banki zobowiązały się do udzielania ze środków własnych kredytów dla osób fizycznych  z dotacją przeznaczoną na częściową spłatę kapitału ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie na inwestycje w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowane na terenie województwa małopolskiego, które nie są realizowane w ramach prowadzonej przez te osoby działalności gospodarczej.

Przedmiotem kredytowania będą przedsięwzięcia polegające m.in na:

a)    budowie przyłącza do sieci kanalizacji sanitarnej rozumianego jako odcinek przewodu kanalizacyjnego pomiędzy najbliższą studzienką kanalizacyjną kanału głównego, a podłączanym budynkiem przy nowobudowanej sieci kanalizacyjnej.

Finansowaniem objęte są koszty polegające na zakupie materiałów i urządzeń oraz wykonaniu robót budowlano-montażowych.

Koszty kwalifikowane do 80,00 zł za 1mb wykonanego przyłącza.

Dotacja na częściową spłatę kapitału nie może przekroczyć 50 % kosztów kwalifikowanych zadania i nie więcej niż 5 000,00 zł na jedno zadanie oraz nie więcej niż 50 % kwoty kredytu;

b)    wymianie kotłów grzewczych węglowych na kotły gazowe i olejowe o mocy do 40 kW (koszty kwalifikowane do 1 100,00 zł za 1 kW/mocy) lub pompę ciepła o mocy do 40 kW (koszty kwalifikowane do 3 000,00 zł za 1 kW/mocy)lub podłączenie do sieci ciepłowniczej, w tym geotermalnej (koszty kwalifikowane do 830,00 zł za 1 kW/mocy).

Dotacja na częściową spłatę kapitału nie może przekroczyć 50 % kosztów kwalifikowanych zadania i nie więcej niż 6 000,00 zł na jedno zadanie oraz nie więcej niż 50 % kwoty kredytu;

c)    zakupie i montażu  pompy ciepła o mocy do 40 kW (koszty kwalifikowane do 3 000,00 zł za 1 kW/mocy) do ogrzewania budynku lub do ogrzewania budynku oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej.

Dotacja na częściową spłatę kapitału nie może przekroczyć 30 % kosztów kwalifikowanych zadania i nie więcej niż 5 000,00 zł na jedno zadanie oraz nie więcej niż 30 % kwoty kredytu;

W BOŚ do Państwa dyspozycji jest Pan Mieczysław Depczyński – Główny Ekolog na woj. małopolskie, tel kontaktowy: 515-111-456.

Warunki kredytu BOŚ na dzień dzisiejszy to:

– oprocentowanie kredytu 4,7,

– prowizja 2%,

– czas: do 8 lat,

 

Informacje szczegółowe dostępne są na stronie internetowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie pod zakładką oferta. Informacja skierowana jest do osób fizycznych.

 
https://www.wfos.krakow.pl/oferty/likwidacja-kotlowni-weglowych-i-indywidualnych-palenisk-4/