MENU

Jakość powietrza

Airly

Ekointerwencja

Czyste Powietrze

Rozlicz PIT

NGO

ngo

Stan powietrza

stan powietrza

Odwiedziło nas

  • 6 983 625

Komunikaty

  • Dodany przez: Administrator
  • Aktualności
  • 28 grudzień 2017
  • Zmodyfikowano: 28 grudzień 2017

Drogi mieszkańcu Nie narażaj zdrowia i życia – nie pal śmieci Dbaj o zdrowe otoczenie

DROGI MIESZKAŃCU

NIE NARAŻAJ ZDROWIA I ŻYCIA – NIE PAL ŚMIECI

DBAJ O ZDROWE OTOCZENIE

 

Przypominamy, że spalanie odpadów w piecach domowych, paleniskach to najgorsza, najdroższa i najbardziej szkodliwa dla zdrowia forma „zagospodarowania odpadów”. Gmina Skała zapewnia odbiór każdej ilości odpadów komunalnych z gospodarstw domowych.  

Spalanie odpadów jest główną przyczyną emisji do powietrza trujących gazów i pyłów, które wpływają negatywnie i  chorobotwórczo na zdrowie mieszkańców oraz na otaczające środowisko. Zanieczyszczenia wytwarzane w procesie spalania śmieci w piecach domowych mogą być przyczyną wielu chorób: w tym. m.in. astmy, alergii, zapaleń skóry, nowotworów i innych.

Spalanie śmieci w urządzeniach do tego nieprzystosowanych jest ustawowo zakazane.

Zgodnie z art. 155 i art. 191 ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1987 z późn. zm.) termiczne przekształcanie odpadów prowadzi się wyłącznie w spalarniach odpadów lub w współspalarniach odpadów; kto termicznie przekształca odpady poza ww. spalarniami lub współspalarniami podlega karze aresztu lub grzywny. Orzekanie w tych sprawach, następuje na zasadach i w trybie określonych w ustawie z dnia 24 sierpnia 2001r. – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia.

W trosce o zdrowie mieszkańców apelujemy do wszystkich mieszkańców, aby w piecach domowych spalać tylko i wyłącznie odpowiedni materiał opałowy, co przyczyni się do poprawy jakości życia.  Dziękujemy Mieszkańcom dbającym o jakość powietrza.

Wszelkie przypadki spalania śmieci należy zgłaszać bezpośrednio do Komisariatu Policji w Skale 12 380 10 25 podając dokładną lokalizację lub do Urzędu Miasta i Gminy Skała tel.  12 389 10 98.

Zgodnie z przepisami prawa, za spalanie śmieci grozi kara do 5 tyś. zł.