Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Nie wypalaj traw, nieużytków, łąk, pastwisk, rowów !!! Nie wyrzucaj śmieci !!!

Nie wypalaj traw, nieużytków, łąk, pastwisk, rowów !!!

Nie wyrzucaj śmieci !!!

 

Burmistrz Miasta i Gminy Skała informuje i przypomina o zakazie wypalania łąk,  pastwisk, nieużytków, pozostałości roślinnych i trawy na gruntach rolnych oraz rowów i pasów przydrożnych.

 

Z wypalaniem łąk, nieużytków od lat zmagają się strażacy, policjanci, służby ochrony środowiska. Ziemia wyjaławia się, traci żyzność, giną ptaki, drobne zwierzęta, w powietrzu unoszą się szkodliwe toksyny. Dym z wypalanych pozostałości roślinnych często utrudnia poruszanie się kierowcom po drogach i może być przyczyną wielu wypadków.

Poniżej przedstawione są  przepisy prawne traktujące o zakazie wypalania pozostałości roślinnych i przewidywanych karach za nie przestrzeganie tych przepisów:

  • Zgodnie z art. 124 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. 2015 poz. 1054 z późn. zm.) zabrania się wypalania łąk, pastwisk, nieużytków, rowów, pasów przydrożnych, pasów kolejowych oraz trzcinowisk i szuwarów.
  • Za nieprzestrzeganie zakazu wypalania łąk, pastwisk, nieużytków, rowów, pasów przydrożnych, szlaków kolejowych oraz trzcinowisk i szuwarów grozi zgodnie z art. 131 pkt 12 ww ustawy o ochronie przyrody kara aresztu albo grzywny (grzywnę wymierza się w wysokości od 20 do 5 000 złotych – art. 24 § 1 Kodeksu wykroczeń)
  • W lasach oraz na terenach śródleśnych, jak również w odległości do 100m od granicy lasu zabrania się działań i czynności mogących wywołać niebezpieczeństwo, w szczególności wypalanie wierzchniej warstwy gleby i pozostałości roślinnych – art. 30 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 28 września 1991r. o lasach (t.j. Dz. U. z 2014r. poz. 1153 z późn. zm.)
  • Wypalanie słomy i pozostałości roślinnych na polach jest zabronione – zakaz ten wynika z Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej, budynków innych obiektów budowlanych i terenów – Rozdział 10 § 43 (Dz. U. Nr 109, poz. 719)
  • Kto wypala trawy, słomę lub pozostałości roślinne na polach w odległości mniejszej niż 100m od zabudowań, lasów, zboża na pniu i miejsc ustawienia stert lub stogów bądź w sposób powodujący zakłócenia w ruchu drogowym, a także bez zapewnienia stałego nadzoru miejsca wypalania – podlega karze aresztu, grzywny albo karze nagany (art. 82 § 4 Kodeksu wykroczeń), grzywnę wymierza się w wysokości od 20 do 5000zł zgodnie z art. 24 § 1 kodeksu wykroczeń.
  • Kto na nienależącym do niego gruncie leśnym lub rolnym niszczy zasiewy, sadzonki lub trawę podlega karze grzywny do 500zł albo karze nagany (art. 156 § 1 Kodeksu wykroczeń)
  • Wypalanie ściernisk, słomy ora resztek pożniwnych grozi również utratą unijnych dopłat dla rolników, gdyż działalność rolnicza winna być prowadzona zgodnie z zasadami zwykłej dobrej praktyki rolniczej o której mowa w art. 14 ust. 2 rozporządzenia 1257/1999WE. Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 kwietnia 2004r. (Dz. U. nr 73 poz. 657), Rozporządzenia ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 marca 2010r. (Dz. U. nr 39, poz. 210).

Ponadto:

  • Zgodnie z art. 162 1 Kodeksu wykroczeń kto w lasach zanieczyszcza glebę lub wodę albo wyrzuca do lasu kamienie, śmieci, złom, padlinę lub inne nieczystości, albo w inny sposób zaśmieca las podlega karze grzywny albo karze nagany.

 

0 Komentarzy

Brak komentarzy

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Ta strona używa plików cookie w celu zapewnienia najwyższej jakości usług. Dalsze korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie oraz akceptację Polityki Prywatności.
Polityka Prywatności
O ciasteczkach
AKCEPTUJĘ