MENU

Jakość powietrza

Airly

Ekointerwencja

Czyste Powietrze

Rozlicz PIT

NGO

ngo

Stan powietrza

stan powietrza

Odwiedziło nas

  • 6 983 551

Komunikaty

  • Dodany przez: Administrator
  • Aktualności
  • 30 maja 2017
  • Zmodyfikowano: 19 czerwiec 2017

Edukacja ekologiczna w 2017 roku

EDUKACJA EKOLOGICZNA W 2017 ROKU

Gmina Skała przystąpiła do realizacji  projektu pn.  EDUKACJA O OCHRONIE POWIETRZA. Kampania edukacyjna w szkołach w Gminie Skała. To już kolejne duże zadanie z zakresu edukacji ekologicznej w Gminie w ostatnich latach.  W dniu 31.01.2017 roku Gmina Skała złożyła wniosek w konkursie dotacyjnym na zadanie nie inwestycyjne z zakresu edukacji ekologicznej do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie pn. „Edukacja o ochronie powietrza. Kampania edukacyjna w szkołach w Gminie Skała i otrzymała dofinansowanie stanowiące ok. 80% wartości projektu w wysokości 29 015,00 zł.

Adresatami projektu są dzieci przedszkolne i uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu Gminy Skała.

Cel projektu:

–  propagowanie działań i kształtowanie postaw proekologicznych,

–  podnoszenie świadomości ekologicznej w zakresie ochrony powietrza,

–  kształtowanie emocjonalnego stosunku do zagadnień związanych z ochroną środowiska,

– uświadamianie problemów z zakresu ochrony środowiska głównie dotyczących ochrony powietrza.

 

W ramach projektu zaplanowane zostały i przystąpiono do realizacji następujących działań:

–  wystawianie spektakli teatralnych pt. „SmoG Wawelski” o charakterze edukacyjnym w szkołach podstawowych i przedszkolu, 

– organizowanie wycieczek na ścieżki edukacyjne ( składowisko odpadów w Baryczy, Ekologiczna Spalarnia Odpadów w Krakowie). Podczas wycieczek odbędą się zajęcia z edukatorami pracującymi w poszczególnych obiektach.

–  akcja „Oddaj śmieci weź sadzonkę” podczas pikników rodzinnych, ekologicznych i innych wydarzeń organizowanych przez szkoły i przedszkole w Gminie Skała. Za określoną ilość plastikowych butelek dzieci będą mogły otrzymać sadzonkę drzewka lub krzewu do swojego ogrodu.

– edukacja ekologiczna w przedszkolu, szkołach, gimnazjum w Gminie Skała – zaplanowano organizację warsztatów edukacyjnych w placówkach oświatowych, podczas których dzieci i młodzież wykona doświadczenia, zapozna się z różnymi zagadnieniami związanymi z powietrzem. Forma edukacji ma na celu podniesienie świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży.  

– zorganizowanie happeningu ekologicznego, podczas którego m.in. będzie można zapoznać się z ciekawymi urządzeniami związanymi z ochroną powietrza.

– opracowanie i wydanie folderu, plakatów, ulotek edukacyjnych o tematyce ekologicznej z przeznaczeniem dla dzieci uczących się w szkołach w Gminie Skała. Będzie to forma wsparcia dla prowadzonej w szkołach edukacji ekologicznej.  

 

Zaplanowano również drobne gadżety edukacyjne dla uczestników projektu. Placówki oświatowe otrzymają zestawy pomocy dydaktycznych, które uzupełnią zasoby i wyposażenie pracowni szkolnych.

 

Głównym tematem edukacji ekologicznej w roku 2017 jest szeroko rozumiana ochrona powietrza, znaczenie niskiej emisji dla zdrowia i życia ludzi i innych elementów środowiska.

logo wfos