MENU

Jakość powietrza

Airly

Ekointerwencja

Czyste Powietrze

Czyste Powietrze

czystepowietrze

Rozlicz PIT

NGO

ngo

Stan powietrza

stan powietrza

Odwiedziło nas

  • 8 989 617

Komunikaty

  • Dodany przez: Administrator
  • Aktualności
  • 7 wrzesień 2016
  • Zmodyfikowano: 7 wrzesień 2016

Ogłoszenie w sprawie konsultacji Projektu „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Skała”

Skała, dn. 6.09.2016r.

GS. 6220.2.8.2015

OGŁOSZENIE

w sprawie konsultacji Projektu „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Skała”.

Zapraszam wszystkich zainteresowanych mieszkańców, instytucje, firmy, których siedziby zarejestrowane są na terenie Gminy Skała do konsultacji projektu „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Skała”.

Z przedmiotowym dokumentem można zapoznać się w Urzędzie Miasta i Gminy Skała, Rynek 29, 32-043 Skała w Referacie Geodezji Rolnictwa i Ochrony Środowiska (pokój 21), w dniach i godzinach urzędowania, w terminie od dnia 8.09.2016 do dnia 28.09.2016r. oraz na stronie internetowej www.skala.pl.

Uwagi i opinie należy:

– złożyć w formie papierowej w Urzędzie Miasta i Gminy Skała z dopiskiem „Konsultacje społeczne – PGN”

– przesłać za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres Urzędu Miasta i Gminy Skała, ul. Rynek 29, 32-043 Skała, z dopiskiem „Konsultacje społeczne – PGN”

– przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: skala@skala.pl z dopiskiem „Konsultacje społeczne – PGN”,

w wyżej wskazanym terminie. O jego zachowaniu decyduje data wpływu do Urzędu Miasta i Gminy Skała. Opinie i uwagi złożone po upływie wyznaczonego terminu nie będą brane pod uwagę.

Załączniki: