Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Burmistrz Miasta i Gminy Skała podaje do publicznej wiadomości – Wykaz nieruchomości przeznaczonych na sprzedaż

Wykaz nieruchomości przeznaczonych na sprzedaż

 1. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH NA SPRZEDAŻ

(Sporządzono na podstawie art. 35 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U. z 2021r. poz. 1899))

 1. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości
 • działka ewidencyjna nr 2199/2; obręb 0012, Skała – Wieś; nr jednostki rejestrowej 120610_5.0012.G3 opisana w księdze wieczystej KR2P 00007264/9 (woj. małopolskie, powiat krakowski, Miasto i Gmina Skała, Ls – lasy)

 • działka ewidencyjna nr 2200; obręb 0012, Skała – Wieś; nr jednostki rejestrowej 120610_5.0012.G3 opisana w księdze wieczystej KR2P 00007264/9 (woj. małopolskie, powiat krakowski, Miasto i Gmina Skała)

 1. Powierzchnia nieruchomości

 • działka ewidencyjna nr 2199/2: powierzchnia: 26,2068ha w tym: PsV – 0,7815ha, LsV – 25,4253ha

 • działka ewidencyjna nr 2200: powierzchnia: LsV – 3,3980ha

 1. Opis nieruchomości

Nieruchomość składająca się działek ewidencyjnych 2199/2 i 2200, obręb Skała – Wieś zlokalizowana jest na terenie Ojcowskiego Parku Narodowego. Ojcowski Park Narodowy utworzony został w 1956r, znajduje się w woj. małopolskim, powiat krakowski, około 16km od Krakowa. Położony jest na obszarze czterech gmin: Skała, Jerzmanowice – Przeginia, Wielka Wieś, Sułoszowa. Zajmuje powierzchnię 21,46km2. Przedmiotowa nieruchomość stanowi las, składa się z dwóch działek przeciętych drogą, posiada kształt nieregularnych wielokątów, zwarty i korzystny. Nieruchomość w zachodniej części posiada istotne różnice w poziomie terenu, we wschodniej części różnice te są mniejsze, miejscami teren zasadniczo płaski. Nieruchomość posiada dostęp do drogi gminnej wewnętrznej będącej drogą gruntową nieutwardzoną, otoczona jest terenami rolnymi i leśnymi z istniejąca zabudową usługową (letniskowa). Przedmiotowe działki są wolne od obciążeń i innych zobowiązań. Nieruchomość jest objęta ochroną przyrody.

 1. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Przedmiotowe działki znajdują się w obszarze nie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Z uwagi na powyższe przeznaczenie nieruchomości ustalono w oparciu o faktyczny sposób korzystania z nieruchomości to jest tereny leśne.

 1. Termin zagospodarowania nieruchomości

Przedmiotowa nieruchomość nie jest obostrzona obowiązkiem zagospodarowania terenu poza obostrzeniami wynikającym z ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021r. poz. 1098).

 1. Cena nieruchomości

 • działki ewidencyjne nr 2199/2 i 2200: cena wywoławcza 1610501,00zł netto/brutto (VAT – zwolniony)

 1. Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 Ustawy o gospodarce nieruchomościami.

15 grudnia 2021r.

 

 Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni  od dnia 2 listopada 2021r.

Sprawę prowadzi:

Dawid Gąsior

Tel: 12 389-10-98 wew. 126

0 Komentarzy

Brak komentarzy

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Ta strona używa plików cookie w celu zapewnienia najwyższej jakości usług. Dalsze korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie oraz akceptację Polityki Prywatności.
Polityka Prywatności
O ciasteczkach
AKCEPTUJĘ