Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Zarządzenie w sprawie wyboru wniosków i udzielenia dotacji dla podmiotów uczestniczących w otwartym konkursie na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Skała w 2020 roku

BR.524.1.21.2020.PG

 

Zarządzenie Nr 78/2020

Burmistrza Miasta i Gminy Skała

z dnia 7 kwietnia 2020 roku

 

w sprawie: wyboru wniosków i udzielenia dotacji dla podmiotów uczestniczących w otwartym konkursie na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Skała w 2020 roku

 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 10), art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 roku, poz. 506 z późn. zm.) oraz § 11 ust. 2 Uchwały nr V/24/11 Rady Miejskiej w Skale z dnia 22 lutego 2011 roku w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Skała w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu w związku z art. 27 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2019 roku, poz. 1468 z późn. zm.) oraz art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 roku, poz. 869 z późn. zm.),

 

Burmistrz Miasta i Gminy w Skale zarządza, co następuje:

 

§ 1

Burmistrz Miasta i Gminy Skała:

  1. Udziela dotacje na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Skała w 2020 roku dla następujących podmiotów:

1)      Ludowy Klub Sportowy „Maszycanka” Maszyce – dotacja w wysokości 24 500 zł na zadanie pn. „Rozwój sportu na terenie Gminy Skała – Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży oraz dorosłych”.

2)      Towarzystwo Sportowe „Skalanka” – dotacja w wysokości 24 000 zł na zadanie pn. „Promocja, rozwój i upowszechnianie sportu i kultury fizycznej na terenie Gminy Skała wśród dzieci i młodzieży”.

3)      Klub Karate Kyokushin Skała – dotacja w wysokości 4 000 zł na zadanie pn. „Wspieranie rozwoju sportu i zdrowego trybu życia na terenie gminy Skała poprzez prowadzenie zajęć Karate Kyokushin dla dzieci, młodzieży i dorosłych”

4)      Stowarzyszenie Grappling Kraków – dotacja w wysokości 4 000 zł na zadanie pn. „Upowszechnianie Kultury Fizycznej wśród dzieci i młodzieży”.

 

  1. Nie udziela dotacji na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Skała w 2020 roku dla następujących podmiotów:

1)      Miejski Klub Sportowy „Skała 2004” – oferta odrzucona na skutek uchybienia formalnego, w postaci braku obligatoryjnego załącznika do wniosku – aktualnego odpisu z rejestru (ważnego do 6 miesięcy od daty wystawienia) lub odpowiednio wyciągu z ewidencji lub innych dokumentów potwierdzających status prawny wnioskodawcy i umocowanie osób go reprezentujących.

 

§ 2

Zakres i warunki realizacji zadania określi umowa zawarta z Beneficjentem dotacji.

 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik:

Zarządzenie nr 78.2020 w sprawie podziału środków na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Skała w 2020 roku

 

0 Komentarzy

Brak komentarzy

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Ta strona używa plików cookie w celu zapewnienia najwyższej jakości usług. Dalsze korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie oraz akceptację Polityki Prywatności.
Polityka Prywatności
O ciasteczkach
AKCEPTUJĘ