MENU

Jakość powietrza

Airly

Ekointerwencja

Czyste Powietrze

Czyste Powietrze

czystepowietrze

Rozlicz PIT

NGO

ngo

Stan powietrza

stan powietrza

Odwiedziło nas

  • 8 944 380

Komunikaty

  • Dodany przez: Administrator
  • Aktualności
  • 7 kwiecień 2020
  • Zmodyfikowano: 7 kwiecień 2020

Informacja o sposobie zgłaszania kandydatów do obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

INFORMACJA

Informacja o sposobie zgłaszania kandydatów do obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

Prawo zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych oprócz pełnomocników komitetów wyborczych mają również wyborcy, którzy mogą samodzielnie zgłaszać swoje kandydatury.

Komisarz wyborczy może powołać wyborcę, który samodzielnie zgłosił swoją kandydaturę, w skład obwodowej komisji wyborczej w przypadku uzupełnienia jej składu.

Zgłoszenia przyjmowane są za pośrednictwem urzędu gminy właściwego dla siedziby danej komisji.

 Termin dokonywania zgłoszeń upływa w dniu 10 kwietnia 2020 r.

Informujemy, że możliwe jest zgłaszanie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych bezpośrednio w Urzędzie Miasta i Gminy Skałą w godzinach pracy urzędu.

Bezpośrednio przed przybyciem należy zgłosić taki zamiar pod numer telefonu 12 389 10 98 wew. 105.

Zgłoszenie kandydatów na członków komisji może zostać przesłane pocztą elektroniczną (najpóźniej do 10 kwietnia 2020r. w godzinach pracy urzędu) tj.

– poniedziałek od 9.00 do 17.00

– wtorek – piątek 7.00 do 15.00

w formie skanu. Nie jest wymagany podpis elektroniczny, na wymieniony adres:

usc@skala.pl

e-puap: Urząd Gminy i Miasta Skała.

W tym przypadku, oryginały zgłoszenia należy przesłać pocztą tradycyjną (oryginalne dokumenty nie muszą zostać doręczone do czasu upływu terminu na dokonanie zgłoszeń) na adres: Urząd Miasta i Gminy Skała, Rynek 29, 32-043 Skała.