Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Zarządzenie w sprawie wyboru ofert i udzielenia dotacji dla podmiotów uczestniczących w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego Gminy Skała w dziedzinie turystyki i krajoznawstwa w 2019 roku

BR.524.3.17.2019.PJ

 

Zarządzenie Nr 65/2019

Burmistrza Miasta i Gminy Skała

z dnia 17 kwietnia 2019 roku

 

 

w sprawie: wyboru ofert i udzielenia dotacji dla podmiotów uczestniczących w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego Gminy Skała w dziedzinie turystyki i krajoznawstwa w 2019 roku

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 roku, poz. 506), art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 roku, poz. 688) oraz § 14 Uchwały nr II/15/18 Rady Miejskiej w Skale z dnia 28 listopada 2018 roku w sprawie programu współpracy Gminy Skała z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2019 roku,

 

Burmistrz Miasta i Gminy Skała zarządza, co następuje:

 

§ 1

Burmistrz Miasta i Gminy Skała:

  1. Udziela dotacji na realizację zadania publicznego Gminy Skała w dziedzinie turystyki i krajoznawstwa w 2019 roku dla następujących podmiotów:

1)      Stowarzyszenie Przyjaciół Skały – dotacja w wysokości 10 750 zł na zadanie pn. „Modernizacja szlaku turystycznego Skała – Doły – Grodzisko – Pieskowa Skała”.

2)      Fundacja Vital Dbam o Zdrowie – dotacja w wysokości 5 560 zł na zadanie pn. „Aktywna turystyka – Nordic Walking w Gminie Skała”.

  1. Nie udziela dotacji na realizację zadania publicznego Gminy Skała w dziedzinie turystyki i krajoznawstwa w 2019 roku dla następujących podmiotów:

1)      Stowarzyszenie Przyjaciół Rzeplina „Nasz Rzeplin” – oferta odrzucona na skutek niewykazania w ofercie udziału finansowych środków własnych w realizacji zadania publicznego w wysokości co najmniej 15 % wartości realizowanego zadania.

2)      Ochotnicza Straż Pożarna w Skale – oferta odrzucona na skutek braku spełnienia wymagań formalnych oferty oraz wymogów konkursu.

 

§ 2

Zakres i warunki realizacji zadania określi umowa zawarta ze Zleceniobiorcą.

 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik:

Zarządzenie nr 65.2019 ws wyboru ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego Gminy Skała w dziedzinie turystyki i krajoznawstwa w 2019 roku

0 Komentarzy

Brak komentarzy

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Ta strona używa plików cookie w celu zapewnienia najwyższej jakości usług. Dalsze korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie oraz akceptację Polityki Prywatności.
Polityka Prywatności
O ciasteczkach
AKCEPTUJĘ