MENU

Jakość powietrza

Airly

Ekointerwencja

Czyste Powietrze

Czyste Powietrze

czystepowietrze

Rozlicz PIT

NGO

ngo

Stan powietrza

stan powietrza

Odwiedziło nas

  • 8 970 330

Komunikaty

  • Dodany przez: Administrator
  • Aktualności
  • 17 kwiecień 2019
  • Zmodyfikowano: 17 kwiecień 2019

Zarządzenie w sprawie wyboru ofert i udzielenia dotacji dla podmiotów uczestniczących w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego Gminy Skała w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2019 roku

BR.524.2.18.2019.PJ

 

Zarządzenie Nr 64/2019

Burmistrza Miasta i Gminy Skała

z dnia 17 kwietnia 2019 roku

 

w sprawie: wyboru ofert i udzielenia dotacji dla podmiotów uczestniczących w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego Gminy Skała w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2019 roku

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 roku, poz. 506), art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 roku, poz. 688) oraz § 14 Uchwały nr II/15/18 Rady Miejskiej w Skale z dnia 28 listopada 2018 roku w sprawie programu współpracy Gminy Skała z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2019 roku,

 

Burmistrz Miasta i Gminy Skała zarządza, co następuje:

 

§ 1

Burmistrz Miasta i Gminy Skała:

  1. Udziela dotacji na realizację zadania publicznego Gminy Skała w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2019 roku dla następujących podmiotów:

1)      Stowarzyszenie Przyjaciół Skały – dotacja w wysokości 17 000 zł na zadanie pn. „XVII Międzynarodowy Festiwal Orkiestr Wojskowych i Dętych Skała 2019”.

2)      Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Cianowic – dotacja w wysokości 5 000 zł na zadanie pn. „Warsztaty muzyczne Reprezentacyjnej Orkiestry Cianowic z muzyką filmową i rozrywkową, połączone z koncertem pn. Z R.O.C. na wielkim ekranie”.

3)      Fundacja Kulturalny Szlak – dotacja w wysokości 8 000 zł na zadanie pn. „Muzyczne Majówki w Ojcowie 2019 (IV edycja)”.

  1. Nie udziela dotacji na realizację zadania publicznego Gminy Skała w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2019 roku dla następujących podmiotów:

1)      Stowarzyszenie Przyjaciół Rzeplina „Nasz Rzeplin” – oferta odrzucona na skutek niewykazania w ofercie udziału finansowych środków własnych w realizacji zadania publicznego w wysokości co najmniej 15 % wartości realizowanego zadania.

 

§ 2

Zakres i warunki realizacji zadania określi umowa zawarta ze Zleceniobiorcą.

 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Załącznik:

Zarządzenie nr 64.2019 ws wyboru ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego Gminy Skała w dziedzinie kultury sztuki ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2019 roku