Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Zarządzenie w sprawie wyboru ofert i udzielenia dotacji dla podmiotów uczestniczących w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego Gminy Skała w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2016 roku

BR.524.2.9.2016

Zarządzenie Nr 75/2016

Burmistrza Miasta i Gminy Skała

z dnia 17 maja 2016 roku

w sprawie: wyboru ofert i udzielenia dotacji dla podmiotów uczestniczących
w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego Gminy Skała
w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2016 roku

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 roku, poz. 1515, z późn. zm.), art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 roku, poz. 239,
z późn. zm.) oraz § 14 Uchwały nr XIV/101/15 Rady Miejskiej w Skale z dnia 30 listopada 2015 roku w sprawie programu współpracy Gminy Skała z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2016 roku,

Burmistrz Miasta i Gminy Skała zarządza, co następuje:

§ 1

Burmistrz Miasta i Gminy Skała udziela dotacji na realizację zadania publicznego Gminy Skała w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2016 roku dla następujących podmiotów:

  1. Stowarzyszenie Przyjaciół Skały – dotacja w wysokości 12 500,00 zł na zadanie pn. „XIV Międzynarodowy Festiwal Orkiestr Wojskowych i Dętych Skała 2016”

  2. Stowarzyszenie Przyjaciół Ojcowa – dotacja w wysokości 17 500,00 zł na zadanie pn. „Wesele w Ojcowie”.

§ 2

Zakres i warunki realizacji zadania określi umowa zawarta ze Zleceniobiorcą.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

0 Komentarzy

Brak komentarzy

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Ta strona używa plików cookie w celu zapewnienia najwyższej jakości usług. Dalsze korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie oraz akceptację Polityki Prywatności.
Polityka Prywatności
O ciasteczkach
AKCEPTUJĘ