Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Zarządzenie w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Skała w turystyki i krajoznawstwa w 2016 roku

BR.524.3.9.2016

Zarządzenie Nr 76/2016

Burmistrza Miasta i Gminy Skała

z dnia 17 maja 2016 roku

w sprawie: unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Skała w turystyki i krajoznawstwa w 2016 roku

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 roku, poz. 1515, z późn. zm.), art. 18a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku
o działalności pożytku publicznego i o (Dz. U. z 2016 roku, poz. 239, z późn. zm.) oraz § 14 Uchwały nr XIV/101/15 Rady Miejskiej w Skale z dnia 30 listopada 2015 roku w sprawie programu współpracy Gminy Skała z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2016 roku,

Burmistrz Miasta i Gminy Skała zarządza, co następuje:

§ 1

Burmistrz Miasta i Gminy Skała unieważnia otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Gminy Skała w dziedzinie turystyki i krajoznawstwa w 2016 roku.

§ 2

Podstawą unieważnienia, o którym mowa w § 1 jest okoliczność niezłożenia żadnej oferty
w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Skała
w dziedzinie turystyki i krajoznawstwa w 2016 roku.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

0 Komentarzy

Brak komentarzy

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Ta strona używa plików cookie w celu zapewnienia najwyższej jakości usług. Dalsze korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie oraz akceptację Polityki Prywatności.
Polityka Prywatności
O ciasteczkach
AKCEPTUJĘ