Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Zarządzenie nr 179/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Skała z dnia 21 lipca 2023 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę

Skała, dnia 21.07.2023 r.

GG.6845.3.2023.DG                                                               

Burmistrz Miasta i Gminy Skała

podaje do publicznej wiadomości

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ

(Sporządzono na podstawie art. 35 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 344))

 1. Oznaczenie nieruchomości według katastru nieruchomości oraz księgi wieczystej
 2. działka ewidencyjna nr 2520/1, obręb 0013, Skała; nr jednostki rejestrowej 120610_4.0013.G17 opisana w księdze wieczystej KR2P00007170/3 (woj. małopolskie, powiat krakowski, Gmina Skała, Skała);
 3. działka ewidencyjna nr 2514/5, obręb 0013, Skała; nr jednostki rejestrowej 120610_4.0013.G17 opisana w księdze wieczystej KR2P00007170/3 (woj. małopolskie, powiat krakowski, Gmina Skała, Skała);
 • Powierzchnia nieruchomości
 • działka ewidencyjna nr 2520/1 – 0,4253ha w tym – RIIIa: 0,3230ha, RIIIb: 0,0950ha, RIVa: 0,0073ha;
 • działka ewidencyjna nr 2514/5 – 0,4957ha w tym – RIIIa: 0,3895ha, RIIIb: 0,0973ha, RIVa: 0,0089ha;
 • Opis nieruchomości

Nieruchomość zlokalizowana jest w miejscowości Skała przy ulicy Rzemieślniczej i Krakowskiej jest wolna od obciążeń i innych zobowiązań. Przedmiotowe działki rozdziela działka ewidencyjna 2517/6 stanowiąca własność osoby fizycznej. Otoczenie nieruchomości stanowią tereny Strefy Aktywności Gospodarczej w Skale oraz tereny pól uprawnych. Przedmiotowy obszar to teren pofałdowany, nieuzbrojony, niezagospodarowany i nieogrodzony oraz porośnięty krzakami. Każda z działek ma kształt wydłużonego prostokąta o długościach ok 430 – 480m i szerokościach ok 10m.  Przedmiotowe działki posiadają bezpośredni dostępu do drogi publicznej – ul. Rzemieślnicza w Skale.

 • Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Przedmiotowy obszar przeznaczony jest pod działalność rolniczą.

 • Termin zagospodarowania nieruchomości

Dzierżawa przedmiotowego obszaru nie jest obostrzona obowiązkiem jego zagospodarowania.

 • Wysokość opłat z tytułu dzierżawy

Cena wywoławcza dzierżawy rocznej: 400,00zł (grunty zwolnione z podatku VAT)

 • Przedmiotowy obszar nieruchomości przeznaczony jest pod dzierżawę na okres 7 lat począwszy od 09.2022 r.

Oddanie wyżej opisanych nieruchomości w dzierżawę nastąpi w drodze bezprzetargowej

 Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni od dnia 24 lipca 2023 r.

Oferty na wynajęcie przedmiotowego obszaru należy składać w Urzędzie Miasta i Gminy Skała, Skała ul. Rynek 29 do dnia 14 sierpnia 2023 r. Oferta powinna zawierać: dane oferenta, sposób zagospodarowania przedmiotowego obszaru, proponowaną cenę dzierżawy

Sprawę prowadzi:

Dawid Gąsior

Tel: 12 389-10-98 wew. 126

Ta strona używa plików cookie w celu zapewnienia najwyższej jakości usług. Dalsze korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie oraz akceptację Polityki Prywatności.
Polityka Prywatności
O ciasteczkach
AKCEPTUJĘ