Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie dokumentacji modernizacji drogi powiatowej nr 2133K Cianowice – Grębynice gm. Zielonki

Zaproszenie do składania ofert

 1. Zamawiający:

Gmina Skała, Rynek 29, 32-043 Skała

 1. Zamówienie:

Zamówienie obejmuje wykonanie:
Wykonanie dokumentacji modernizacji drogi powiatowej
nr 2133K Cianowice – Grębynice gm. Zielonki od skrzyżowania z drogą wojewódzką 794 Kraków – Koniecpol w Cianowicach w zakresie budowy kanalizacji deszczowej, odwodnienia drogi i chodnika ( ok. 5000,00 mb)
ze skutecznym zgłoszeniem robót nie wymagających lub wymagających pozwolenia na budowę
.

Lokalizacja:

Droga powiatowa nr 2133K Cianowice – Grębynice odcinek ok. 5000 mb
w Cianowicach, Smardzowicach, Maszycach Gmina Skała

Szacunkowa wartość zamówienia nie przekracza 30 000 euro.

 1. Opis przedmiotu zamówienia:

1. Przedmiot zamówienia winien uwzględniać m. innymi następujące elementy oraz obejmować:

1.Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe w tym:

roboty pomiarowe

roboty rozbiórkowe istniejących przepustów z odwozem gruzu
2. Wykonanie kanalizacji wód opadowych w tym:

roboty ziemne

podłoża, podsypki pod kanały i obsypki rurociagów

rurociągi kanalizacyjne wód opadowych

studnie rewizyjne i inne

studzienki wodościekowe

3. Wykonanie chodników w tym:

– podbudowy z kruszyw i podsypki

– krawężniki wibroprasowane

– nawierzchnie z kostki brukowej

– ściek przykrawężnikowy

– umocnienie skarp płytami ażurowymi

– elementy bezpieczeństwa np. barierki ochronne
4. Dokumentację projektową:

– w wersji papierowej 7 egz.
– w wersji elektronicznej 2 egz.

– specyfikacje technicznego wykonania i odbioru robót w wersji elektronicznej i
2 egz. w wersji papierowej

– przedmiary robót 7 egz. w wersji papierowej 1 egz. w wersji elektronicznej

– kosztorys inwestorski 2 egz. w wersji papierowej 1 egz. w wersji elektronicznej
5.
Potwierdzone zgłoszenie robót nie wymagających lub wymagających pozwolenia na budowę.

Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej terenu będącego przedmiotem zagospodarowania:
Droga powiatowa nr 2143K Cianowice – Przybysławice odcinek 800 mb
w Cianowicach

i jego otoczenia.

 1. Kryterium wyboru:

Cena = 100 %

Ofertę należy złożyć na załączonym formularzu (Załącznik nr 1).

Do oferty należy załączyć:

 1. wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z KRS;

 1. Termin składania ofert:

Ofertę należy złożyć Zamawiającemu w zamkniętej kopercie, w następujących formach:

 1. osobiście w Urzędzie Miasta i Gminy Skała, Rynek 29, 32-043 Skała na Dzienniku Podawczym (parter),

 2. przesłać pocztą na adres: Urząd Miasta i Gminy Skała, Rynek 29, 32-043 Skała,

w terminie do dnia 29.09. 2016 roku do godz. 12.00.

Kopertę należy zaadresować i opisać w następujący sposób:

Wykonanie dokumentacji modernizacji drogi powiatowej
nr 2133K Cianowice – Grębynice gm. Zielonki od skrzyżowania z drogą wojewódzką 794 Kraków – Koniecpol w Cianowicach w zakresie budowy kanalizacji deszczowej, odwodnienia drogi i chodnika ( ok. 5000,00 mb)
ze skutecznym zgłoszeniem robót nie wymagających lub wymagających pozwolenia na budowę
.

Adresat: Urząd Miasta i Gminy Skała, Rynek 29, 32-043 Skała

Oferta na:

Za termin złożenia oferty przyjmuje się datę wpływu oferty do Zamawiającego.

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Miasta i Gminy Skała, Rynek 29, 32-043 Skała, pok. 9 (sala obrad) w dniu 29.09.2016 roku o godz. 12.30

 1. Dodatkowe informacje:

Dodatkowych informacji udziela:

Józef Piąty drogi@skala.pl, (12) 3891098 wew. 125.

 1. Załączniki do zaproszenia:

Załącznik nr 1: Formularz ofertowy

Załącznik nr 2: Umowa

Załącznik nr 3: Orientacja

Burmistrz

Miasta i Gminy Skała

Tadeusz Durłak


Zestawienie złożonych ofert na :

Wykonanie dokumentacji modernizacji drogi powiatowej nr 2133K Cianowice – Grębynice gm. Zielonki od skrzyżowania z drogą wojewódzką 794 Kraków – Koniecpol w Cianowicach w zakresie budowy kanalizacji deszczowej, odwodnienia drogi i chodnika
( ok. 5000,00 mb) ze skutecznym zgłoszeniem robót nie wymagających lub wymagających pozwolenia na budowę
.

Oferta Nazwa Wykonawcy Adres Cena brutto
1A

Firma „ABS-Ochrona Środowiska” Sp. Z o.o.

40-168 Katowice

ul. Wierzbowa 14

146 370,00

2A

ST Projekt Jacek Staniek

29-100 Włoszczowa
Kąty 18

109 347,00

3A

FDELITA Piotr Frosztęga

30-605 Kraków

ul. Fredry 4F/14

49 200,00

4A

Pracownia Projektowa Jadwiga Zbiegień

32-083 Balice

Al. Jurajska 7b

149 568,00

5A

PRO-SAN-INSTAL mgr inż. Jan Mań

32-120 Nowe Brzesko

ul. Krakowska 8

 1. 956,00

0 Komentarzy

Brak komentarzy

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Ta strona używa plików cookie w celu zapewnienia najwyższej jakości usług. Dalsze korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie oraz akceptację Polityki Prywatności.
Polityka Prywatności
O ciasteczkach
AKCEPTUJĘ