Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży będących własnością Gminy Skała

Aktualizacja 01.10.2021 r

Wykaz nieruchomości przeznaczonych na sprzedaż

 


Burmistrz Miasta i Gminy Skała

podaje do publicznej wiadomości

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży będących własnością  Gminy Skała – podstawa prawna : art. 35 ust 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościom (tekst jednolity Dz. U,  z 2015 r   poz. 782), oraz uchwały  Rady Miejskiej w Skale nr: XIV/103/15  z dnia  30 listopada  2015r.

 

Nieruchomość położona jest w obrębie Skała – miasto   Gmina  Skała

woj.  małopolskie    objętą   księgą  wieczystą prowadzoną przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Podgórza , Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Skale  nr KR2P00007170/3

 

działka 3112/1  o pow. 0,2993 ha wartość nieruchomości 392 300,00 złotych  trzysta dziewięćdziesiąt dwa  tysiące trzysta   złotych + należny podatek VAT

 

działka 3118  o pow. 0,2273  ha  wartość nieruchomości  297 900,00 złotych  dwieście dziewięćdziesiąt  siedem  tysięcy dziewięćset złotych + należny podatek VAT

 

działka 3120/1  o pow. 0,0451 ha  wartość nieruchomości  51 200,00 złotych   słownie pięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście  złotych + należny podatek VAT

 

działka 3120/2  o pow. 0,2908 ha  wartość nieruchomości 381 100,00 złotych    trzysta osiemdziesiąt jeden  tysięcy sto złotych+ należny podatek VAT

  

  Przedmiotowe działki znajdują się w obszarze  dla którego miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego  został uchylony prawomocnym wyrokiem NSA. Z dnia 13.11.2012 r  syg. Akt II OSK 2097/12 

W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego (uchwała Rady Miejskiej w Skale  nr XVIII/116/99 z dnia 21.12.1999r) przedmiotowe działki znajdują się w terenie: obszar kontrolowanej urbanizacji teren koncentracji obiektów i urządzeń funkcji usługowej.

 

Przedmiotowe działki znajdują się w Strefie Aktywności Gospodarczej. 

 

Przedmiotowe działki zlokalizowane są przy drodze wojewódzkiej nr 794, oraz każda posiada dostęp do drogi gminnej (jezdnia asfaltowa), posiadają pełne uzbrojenie tj. energia elektryczna gaz, kanalizacja sanitarna.

Osobom, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości  zgodnie z art.  34 ust, 1  ustawy  o gospodarce nieruchomościami ustala się termin do złożenia wniosku o nabycie przedmiotowych nieruchomości  w ciągu 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu.

 

Zbycie wyżej opisanych nieruchomości nastąpi  w drodze przetargu.  

 

Szczegółowe informacje o nieruchomości będącej przedmiotem sprzedaży można uzyskać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Skale – Rynek 29 tel. 012/3891-098  wew. 121 geodeta  i w Biurze Strategii 12/ 3805115 p. Paweł Blasiński  

 

Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni  tj. od dnia 26 kwietnia  2017 r

 

Burmistrz Miasta i Gminy  Skała   

 Tadeusz Durłak

Tablica ogłoszeń UMiG Skała

Strona internetowa  UMiG 

0 Komentarzy

Brak komentarzy

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Ta strona używa plików cookie w celu zapewnienia najwyższej jakości usług. Dalsze korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie oraz akceptację Polityki Prywatności.
Polityka Prywatności
O ciasteczkach
AKCEPTUJĘ