Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Stop nielegalnym poborom wody i zrzutowi ścieków

STOP  NIELEGALNYM  POBOROM WODY  I  ZRZUTOWI  ŚCIEKÓW


Gmina Skała przystępuje do porządkowania stanów faktycznych, niezgodnych z przepisami prawa, polegających na nielegalnym poborze wody z sieci wodociągowej lub bezumownego odprowadzania ścieków do gminnej kanalizacji.

Wychodząc naprzeciw Mieszkańcom,  Burmistrz Miasta i Gminy Skała ogłasza abolicję dla osób, które dobrowolnie zgłoszą fakt posiadania nielegalnego przyłącza do sieci. Z takimi osobami zostanie zawarta umowa, a Gmina nie będzie składała wniosków o wyciąganie konsekwencji karnych.

Przez nielegalny pobór wody i odprowadzanie ścieków cierpią uczciwi mieszkańcy, ponieważ koszty utrzymania infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej rosną. Straty spowodowane kradzieżą wody i nielegalnym zrzutem ścieków oznaczają wyższą cenę za metr sześcienny dla mieszkańców, którzy mają uregulowaną sytuację prawną. Założeniem akcji jest redukcja strat wynikających z nielegalnych podłączeń wodociągowych i kanalizacyjnych, ujawnienie wszelkich nieprawidłowości, ingerencji w urządzenia pomiarowe oraz porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na posesjach na terenie całej gminy.

Abolicja obowiązuje od 29 kwietnia 2020 r. do 29 maja 2020 r. Po tym terminie ujawnione podczas kontroli kradzieże wody lub nielegalne zrzuty ścieków będą ponownie podlegać karze.

Zgodnie z artykułem 28 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków osoby, które bez uprzedniego zawarcia umowy pobierają wodę z urządzeń wodociągowych, podlegają karze grzywny do 5 tysięcy złotych i karze grzywny do 10 tysięcy złotych w przypadku bezumownego wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych

Aby zalegalizować przyłącze należy wypełnić Zgłoszenie legalizacji przyłącza i  wraz z załącznikami dostarczyć je do Urzędu Miasta i Gminy w Skale – Dziennik Podawczy. Poniżej wykaz załączników, które należy dołączyć do zgłoszenia:

  • dokument potwierdzający prawo własności lub inny tytuł prawny do nieruchomości;
  • w przypadku Klienta Instytucjonalnego: NIP, REGON, KRS, zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej;

Jeżeli zostały wydane, należy dołączyć również:

  • warunki techniczne zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków;
  • uzgodniony projekt techniczny przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego;
  • dokumenty powykonawcze przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego, tj. protokół kontroli i odbioru technicznego przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego, inwentaryzację geodezyjną powykonawczą przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego.

Formularz zgłoszenia legalizacji przyłącza można pobrać ze strony internetowej gminy Skała lub w wersji papierowej w okienku Dziennika Podawczego Urzędu Gminy w godzinach pracy urzędu.

0 Komentarzy

Brak komentarzy

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Ta strona używa plików cookie w celu zapewnienia najwyższej jakości usług. Dalsze korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie oraz akceptację Polityki Prywatności.
Polityka Prywatności
O ciasteczkach
AKCEPTUJĘ