MENU

Jakość powietrza

Airly

Ekointerwencja

Czyste Powietrze

Czyste Powietrze

czystepowietrze

Rozlicz PIT

NGO

ngo

Stan powietrza

stan powietrza

Odwiedziło nas

  • 8 944 597

Komunikaty

  • Dodany przez: Administrator
  • Aktualności
  • 29 kwiecień 2020
  • Zmodyfikowano: 29 kwiecień 2020

Komunikat dla firm dotyczący umów na odbiór odpadów komunalnych

Urząd Miasta i  Gminy Skała przypomina, że każdy podmiot prowadzący działalność gospodarczą, w wyniku której powstają odpady komunalne, zobowiązany jest podpisać indywidualną umowę na korzystanie z usług  w zakresie odbierania odpadów komunalnych z przedsiębiorcą/podmiotem wpisanym do rejestru działalności regulowanej.

Dotyczy to sklepów, lokali gastronomicznych, banków, poczty, rzemiosła, wszystkich innych jednostek usługowych, organizacyjnych, obiektów produkcyjnych, zakładów usługowych       i handlowych, itp., gdzie wytwarzane są odpady komunalne. Niezależnie od tego czy działalność jest prowadzona w miejscu zamieszkania czy też poza miejscem zamieszkania.

Koszty oraz częstotliwość odbioru odpadów zależą od podpisanej umowy z wybraną firmą. Umowa ta musi mieć charakter pisemny.

Od dnia 01.01.2020 roku obowiązkiem Urzędu Miasta i Gminy na podstawie art. 3 ust. 3    pkt. 3 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach będzie prowadzenie ewidencji umów na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych i przedsiębiorców.

Brak posiadania aktualnych umów na odbiór odpadów komunalnych, skutkować będzie:

– nałożeniem kary grzywny na podst. art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r., poz. 2010 z późn. zm.);

– wszczęciem postępowania nakazującego wykonanie tego obowiązku decyzją administracyjną na podst. art. 5 ust. 7 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r., poz. 2010 z późn. zm.).

Przedsiębiorcy w ramach kontroli prowadzonej w myśl przepisów ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, mogą zostać wezwani w terminie      7 dni od dnia doręczenia wezwania do przedstawienia: kopii aktualnych umów i dowodów uiszczenia opłaty za usługę.

Wszystkich przedsiębiorców prosimy o przedstawienie kopii umów bez wcześniejszego wszczynania postępowania administracyjnego do końca maja 2020 roku. W/w dokumenty proszę składać na dzienniku podawczym Urzędu Miasta i Gminy Skała.