Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Program sesji na dzień 26 kwietnia 2016r.

Program sesji:

 1. Otwarcie.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady i Przewodniczących Komisji.
 4. Informacja Burmistrza M i G Skała z prac od ostatniej sesji w tym z realizacji uchwał RM w Skale.
 5. Informacja Burmistrza nt. funkcjonowania jednostek OSP na terenie Gminy Skała oraz zasobów mieszkaniowych w Gminie.
 6. Dyskusja nt. sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Skała za 2015 r
 7. Podjęcie uchwał w sprawie:
 1. rozpatrzenia skargi Pani B. M. na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Skała Administracji Szkół Gminy Skała i Burmistrza M i G Skała,
 2. przekazania środków finansowych dla Policji;
 3. wyrażenia zgody na dalszą dzierżawę Okręgowi Polskiego Związku Wędkarskiego w Krakowie działki nr ew. 12/7 wraz ze znajdującym się w niej zbiornikiem wodnym położonej w Cianowicach- Porębie;
 4. przyjęcia w 2016 roku przez Gminę Skała od Powiatu Krakowskiego wykonania zadania drogowego pn. „ Wykonanie projektu przebudowy drogi powiatowej nr 2133K Cianowice Małe – Grębynice”;
 5. przyjęcia w 2016 roku przez Gminę Skała od Powiatu Krakowskiego wykonania zadania drogowego pn. „Modernizacja chodnika DP nr 1155K Sobiesęki- Tarnawa w m. Skała ul. Sobiesęcka”;
 6. odpowiedzi na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa z dnia 6.04.2016r. wystosowane przez Pana M. B. imieniem którego działa pełnomocnik Adwokat M. R. dot. Uchwały nr XXXI/222/12 RM w Skale z dnia 20 grudnia 2012r.
 7. zmiany budżetu Gminy Skała na 2016r;
 1. Przyjęcie protokołu nr 19 z sesji RM w Skale
 2. Interpelacje i zapytania radnych.
 3. Wolne wnioski.
 4. Zakończenie obrad.

0 Komentarzy

Brak komentarzy

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Ta strona używa plików cookie w celu zapewnienia najwyższej jakości usług. Dalsze korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie oraz akceptację Polityki Prywatności.
Polityka Prywatności
O ciasteczkach
AKCEPTUJĘ