MENU

Ankieta NGO

ankieta

NGO

ngo

Jakość powietrza

CO, GDZIE, KIEDY?

Odwiedziło nas

  • 4 220 315

Komunikaty

  • Dodany przez: Administrator
  • 27 marca 2019

NGO

Nabór wniosków do programu EtnoPolska 2019

Narodowe Centrum Kultury ogłasza nabór wniosków dofinansowanie w ramach programu EtnoPolska 2019. Program zakłada dofinansowanie zadań wzmacniających tożsamość kulturową i uczestnictwo w kulturze na poziomie lokalnym i regionalnym.

EtnoPolska oparta jest na założeniach polityki zrównoważonego rozwoju – jest odpowiedzią na wyraźnie mniejszą możliwość uczestnictwa w życiu kulturalnym społeczności zamieszkujących obszary oddalone od dużych ośrodków miejskich. Program zakłada preferencje dla zadań realizowanych w miejscowościach liczących nie więcej niż 50 tysięcy mieszkańców.

Program służy rozwijaniu działań z zakresu edukacji regionalnej oraz popularyzacji materialnego i niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Podejmowane inicjatywy mogą bezpośrednio nawiązywać do tradycji kulturowych, inspirować się nią, jak również ukazywać je we współczesnych kontekstach.

Program EtnoPolska umożliwia również wsparcie zadań, których celem jest uzupełnienie i renowacja strojów ludowych oraz rekwizytów obrzędowych dla zespołów regionalnych prezentujących tradycje muzyczne, taneczne i śpiewacze oraz folklor obrzędowy własnego regionu.

Uprawnione do składania wniosków w programie są:

  • samorządowe instytucje kultury (z wyłączeniem instytucji współprowadzonych wpisanych w rejestrze instytucji kultury, dla których organizatorem jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz instytucji współprowadzonych wpisanych w rejestrze organizatorów samorządowych);
  • organizacje pozarządowe;
  • koła gospodyń wiejskich (wpisane do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich, prowadzonego przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. – Dz.U. z 2018 r. poz. 2212));
  • kościoły i związki wyznaniowe oraz ich osoby prawne;
  • podmioty prowadzące działalność gospodarczą.

Nabór wniosków trwa do 29 kwietnia 2019 roku..

Informacji o programie udziela Barbara Tuszyńska, tel. (+48 22) 21 00 178, e-mail: btuszynska@nck.pl w dni robocze w godzinach 10.00–14.00.

Więcej informacji:

https://nck.pl/dotacje-i-stypendia/dotacje/programy-dotacyjne-nck/etnopolska/aktualnosci/nabor-etnopolska-2019

 

Opracowanie:

Biuro Strategii, Rozwoju i Promocji Gminy Skała, ul. Szkolna 4, 32-043 Skała, tel. +48 123805115

 

Etno Polska Nabór


Program „ORLEN dla Strażaków”
Program finansuje zakup sprzętu wykorzystywanego w szczególności do walki z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami. Wnioski o dofinansowanie mogą składać jednostki straży pożarnej – zawodowe oraz ochotnicze. Wnioski można składać wyłącznie za pośrednictwem formularza on-line. Jedna jednostka może złożyć tylko jeden wniosek. Termin składania wniosków: 4 maja 2019 r.
Więcej informacji:
http://www.orlendarserca.pl/PL/NaszaDzialalnosc/Strony/ORLEN-dla-Strazakow.aspx
Źródło:
Biuro Strategii, Rozwoju i Promocji Gminy Skała, ul. Szkolna 4, 32-043 Skała, tel. +48 123805115


Warsztaty dla młodych aktywistów

Zapisz się na bezpłatny warsztat #PoleDziałania, poznaj młodych aktywistów z całej Polski i dowiedz się, jak lepiej działać dla siebie i innych.

Czego się nauczysz, jeśli masz 16-19 lat i jesteś z miejscowości do 20 tys. mieszkańców?
🔸 Rozpoznawania potrzeb ludzi, dla których działasz
🔸 Planowania i realizacji projektów społecznych
🔸 Nawiązywania partnerstw z instytucjami i przedsiębiorcami
🔸 Pracy i komunikacji w grupie
🔸 Promocji działań i pozyskiwania środków
Zapisy do 15 kwietnia!  http://fundacjawspomaganiawsi.pl/activity/poledzialania/

 Plakat warsztaty dla młodych aktywistów