MENU

Jakość powietrza

Airly

Ekointerwencja

Czyste Powietrze

Rozlicz PIT

NGO

ngo

Stan powietrza

stan powietrza

Odwiedziło nas

 • 6 983 559

Komunikaty

 • Dodany przez: Administrator
 • Aktualności
 • 24 lutego 2021
 • Zmodyfikowano: 24 lutego 2021

Zarządzenie w sprawie wyboru wniosków i udzielenia dotacji dla podmiotów uczestniczących w otwartym konkursie na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Skała w 2021 roku

OP.524.1.21.2021.WB

 

Zarządzenie Nr 40/2021

Burmistrza Miasta i Gminy Skała

z dnia 23 lutego 2021 roku

w sprawie: wyboru wniosków i udzielenia dotacji dla podmiotów uczestniczących w otwartym konkursie na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Skała w 2021 roku

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 10), art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 roku, poz. 506 z późn. zm.) oraz § 11 ust. 2 Uchwały nr V/24/11 Rady Miejskiej w Skale z dnia 22 lutego 2011 roku w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Skała w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu w związku z art. 27 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2019 roku, poz. 1468 z późn. zm.) oraz art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 roku, poz. 869 z późn. zm.),

Burmistrz Miasta i Gminy w Skale zarządza, co następuje:

§1

Burmistrz Miasta i Gminy Skała:

 1. Udziela dotacje na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Skała w 2021 roku dla następujących podmiotów:
 • Ludowy Klub Sportowy „Maszycanka” Maszyce – dotacja w wysokości 22 800 zł na zadanie pn. „Rozwój sportu na terenie Gminy Skała – Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży oraz dorosłych”.
 • Towarzystwo Sportowe „Skalanka” – dotacja w wysokości 25 200 zł na zadanie pn. „Promocja, rozwój i upowszechnianie sportu i kultury fizycznej na terenie Gminy Skała wśród dzieci i młodzieży”.
 • Miejski Klub Sportowy „Skała 2004” – dotacja w wysokości 22 000 zł na zadanie pn. „Otwarty konkurs na wykonywanie zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Skała w 2021 roku”.
 • Klub Karate Kyokushin Skała – dotacja w wysokości 5 000 zł na zadanie pn. „Wspieranie rozwoju sportu i zdrowego trybu życia na terenie gminy Skała poprzez prowadzenie zajęć Karate Kyokushin dla dzieci, młodzieży i dorosłych”.
 • Stowarzyszenie Grappling Kraków – dotacja w wysokości 5 000 zł na zadanie pn. „Upowszechnianie Kultury Fizycznej wśród dzieci i młodzieży”.

§2

Zakres i warunki realizacji zadania określi umowa zawarta z Beneficjentem dotacji.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik:
Zarządzenie nr 40.2021 w sprawie wyboru wniosków i udzielenia dotacji dla podmiotów uczestniczących w otwartym konkursie na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Skała w 2021 roku