Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

NABÓR WNIOSKÓW – DOFINANSOWANIE DO WYMIANY KOTŁÓW „Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę węglowych źródeł ciepła w gospodarstwach domowych na terenie Gminy Skała – II etap” !

logotypy
 

BR.042.RPO442.1.2022.PG

NABÓR WNIOSKÓW
DOFINANSOWANIE DO WYMIANY KOTŁÓW
„Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę węglowych źródeł ciepła w gospodarstwach domowych na terenie Gminy Skała – II etap”

Gmina Skała ogłasza nabór wniosków o przyznanie dotacji na wymianę nieekologicznych urządzeń grzewczych w gospodarstwach domowych polegających na wymianie systemów ogrzewania realizowanych na terenie Gminy Skała w ramach projektu pn. „Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę węglowych źródeł ciepła w gospodarstwach domowych na terenie Gminy Skała – II etap” finansowanego w ramach Działania 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, Poddziałania 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji – SPR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

TERMIN ZAKOŃCZENIA REALIZACJI INWESTYCJI – do 30.11.2022 r.

Termin składania wniosków od zainteresowanych mieszkańców:

Od 05.05.2022 r. do 12.05.2022 r. do godz. 15:00

 

Miejsce i sposób składania wniosków:

Wnioski można składać: osobiście na Dzienniku Podawczym w Urzędzie Miasta i Gminy Skała, Rynek 29, 32-043 Skała (parter) lub za pośrednictwem poczty. W przypadku przesłania wniosku za pośrednictwem poczty za datę złożenia uznaje się datę stempla pocztowego (o kolejności zgłoszeń decyduje data i godzina wpływu na dziennik podawczy Urzędu Miasta i Gminy Skała).

Warunkiem przystąpienia do Programu jest:

1) złożenie wniosku o przyznanie dotacji stanowiący Załącznik nr 1 do Regulaminu,
2) zgoda na przeprowadzenie audytu energetycznego nieruchomości u Wnioskodawcy,
3) zaakceptowanie warunków wynikających z przeprowadzonego audytu energetycznego.

Wnioskodawcy którzy spełnią w/w warunki wpisani zostaną na listę rankingową wg kolejności wpływu wniosków o przyznanie dotacji.

UWAGA: Audyty energetyczne będą wykonywane przez firmę zewnętrzną z ramienia Województwa Małopolskiego. Informacje nt. wykonywania ocen energetycznych zostaną podane w późniejszym terminie.

Wniosek: do pobrania na stronie internetowej www.skala.pl oraz w zakładce https://skala.pl/rpo-wymiana-piecow-gaz-etap-ii/, w Biuletynie Informacji Publicznej, w Urzędzie Miasta i Gminy Skała, Dziennik Podawczy (na parterze).

Dodatkowe informacje: Urząd Miasta i Gminy Skala, tel. 12 389 10 98 wew. 114
                                                    strona internetowa www.skala.pl

 

Przed uzupełnieniem i złożeniem wniosku należy zapoznać się z Regulaminem udzielania dotacji na dofinansowanie na wymianę nieekologicznych urządzeń grzewczych w gospodarstwach domowych w ramach projektu „Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę węglowych źródeł ciepła w gospodarstwach domowych na terenie Gminy Skała – II etap” finansowanego w ramach Działania 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, Poddziałania 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji – SPR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 – Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLVI/544/22 Rady Miejskiej w Skale z dnia 7 kwietnia 2022 r.

 

Projekt dotyczy wymiany starych, nieefektywnych źródeł ciepła na piece na gaz.

 

WNIOSKI BĘDĄ ROZPATRYWANE WEDŁUG KOLEJNOŚCI WPŁYWU DO URZĘDU MIASTA I GMINY SKAŁA DO WYSOKOŚCI ŚRODKÓW FINANSOWYCH PRZEZNACZONYCH NA TEN CEL W BUDŻECIE GMINY.

 

UWAGA:

Rozpoczęcie realizacji inwestycji (demontaż starego źródła ogrzewania, zakup i montaż nowego źródła ogrzewania) może nastąpić nie wcześniej niż po podpisaniu umowy z Gminą Skała.

 

Załączniki:

Ogłoszenie o naborze – 29.04.2022 r.

Uchwała

Regulamin

Wniosek Gmina Skała 4.4.2 – wymiana pieców

0 Komentarzy

Brak komentarzy

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Ta strona używa plików cookie w celu zapewnienia najwyższej jakości usług. Dalsze korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie oraz akceptację Polityki Prywatności.
Polityka Prywatności
O ciasteczkach
AKCEPTUJĘ