Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Nabór wniosków Dofinansowanie do wymiany kotłów Gminny program dofinansowania do wymiany kotłów w 2019 roku

GS.6220.3.2019   

Skała, dn. 1.04.2019r.

 

NABÓR WNIOSKÓW

DOFINANSOWANIE DO WYMIANY KOTŁÓW

GMINNY PROGRAM DOFINANSOWANIA DO WYMIANY KOTŁÓW

2019 ROK

 

Gmina Skała ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej do inwestycji służących ochronie powietrza polegających na wymianie systemów ogrzewania realizowanych na terenie Gminy Skała w ramach Gminnego programu dofinansowania do wymiany kotłów

 

TERMIN REALIZACJI INWESTYCJI –  31.10.2019.

 

Termin składania wniosków od zainteresowanych mieszkańców:   

1.04.2019r. do 30.04.2019r.

Miejsce składania wniosków:  Dziennik Podawczy Urzędu Miasta i Gminy Skała, Rynek 29, 32-043 Skała.

Wnioski:  na stronie internetowej www.skala.pl, w Urzędzie Miasta i Gminy Skała pokój 21

Dodatkowe informacjeUrząd Miasta i Gminy Skala pokój 20, 21, tel. 12 389 10 98 wew. 120, 121

strona internetowa www.skala.pl

 Przed uzupełnieniem i złożeniem wniosku należy zapoznać sięRegulaminem udzielania dotacji na dofinansowanie ze środków budżetu Gminy Skała wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych położonych na terenie Gminy Skała – załącznik do Uchwały Nr XXXVII/283/17 Rady Miejskiej w Skale z dnia 29 sierpnia 2017r.

 

Uprawnionymi do składania wniosków o udzielenie dotacji są osoby fizyczne, będące właścicielami, współwłaścicielami lub najemcami budynku mieszkalnego zlokalizowanego na terenie Gminy.

 

Wnioskodawca wraz z wnioskiem przedkłada jeden z dokumentów poświadczających prawo do nieruchomości:

1) dokument poświadczający, że jest właścicielem lub użytkownikiem wieczystym, najemcą, użytkownikiem budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego np. odpis z księgi wieczystej lub kopia aktu notarialnego,

2) dokument poświadczający, że jest najemcą lub użytkownikiem nieruchomości budynkowej lub lokalowej (umowa najmu, użytkowania wraz ze zgodą właściciela nieruchomości na realizację inwestycji

3) dokument poświadczający, że jest spadkobiercą uprawnionym do dziedziczenia.

WNIOSKI ZŁOŻONE PO WW. TERMINIE NIE BĘDĄ ROZPATRZONE.

WNIOSKI BĘDĄ ROZPATRYWANE WEDŁUG KOLEJNOŚCI WPŁYWU DO URZĘDU MIASTA I GMINY SKAŁA DO WYSOKOŚCI ŚRODKÓW FINANSOWYCH PRZEZNACZONYCH NA TEN CEL W BUDŻECIE GMINY. 

0 Komentarzy

Brak komentarzy

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Ta strona używa plików cookie w celu zapewnienia najwyższej jakości usług. Dalsze korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie oraz akceptację Polityki Prywatności.
Polityka Prywatności
O ciasteczkach
AKCEPTUJĘ